De voordelen van media monitoring

De voordelen van media monitoring

Dankzij de monitoring en analyse van de media kunt u alles volgen wat er over uw merk, uw concurrenten en uw activiteitensector wordt gezegd, ongeacht de media. Er wordt gezegd dat het een nuttig instrument is om een voortouw op de concurrentie te behalten, en om informatie te verkrijgen zodat nieuwe strategieën ontwikkeld kunnen worden om het marktaandeel en het imago van uw bedrijf te verbeteren.

Vraagt u zich echter ooit af of dit allemaal wel nodig is? Moeten bedrijven echt zoveel aandacht besteden aan wat de media over hen zegt? Het antwoord is een overduidelijke ‘ja’, zeker in het huidige digitale tijdperk waarin informatie in verbazingwekkend korte tijd mensen kan bereiken en iedereen de mogelijkheid heeft om overal zijn mening over te geven.

Informatie in verband met uw bedrijf moet niet alleen in de gaten gehouden worden, maar ook zorgvuldig geanalyseerd en behandeld en dit geldt voor alle gegevens die je weet te verzamelen.

Hier zijn een aantal essentiële voordelen van mediamonitoring en -analyse :

Uw reputatie wordt gecontroleerd

De media zijn een krachtig instrument geworden om gedachtes en meningen te vormen. Hoewel u niet alles kan controleren wat over u gezegd wordt, is het wel belangrijk dat u snel en adequaat kunt reageren op negatieve commentaren over u de ronde doen. Vergeet niet dat negatieve commentaren de reputatie van uw bedrijf, die u jarenlang hebt opgebouwd, kunnen vernietigen. Het is absoluut noodzakelijk dat u snel reageert in crisissituaties, om te voorkomen dat van een muis een olifant gemaakt wordt. In dit verband verwijzen wij u naar ons artikel over crisiscommunicatie en de te volgen “beste praktijken”. Media monitoring maakt dit mogelijk, aangezien het alles observeert wat over uw bedrijf gezegd wordt en u zo ruimte geeft om een snel antwoord te bedenken.

Uw concurrentie wordt in de gaten gehouden

Media-analyse gaat niet alleen over uw bedrijf, er is ook aandacht voor uw concurrenten en de sector in zijn geheel. Het zorgt ervoor dat u naar best vermogen kan handelen. Uw kennis van wat er in uw ecosysteem gebeurt, geeft u een voorsprong op de bedrijven in uw sector. Door nieuwe trends op de voet te volgen, kunt u ze sneller oppikken en beter opvallen. Media monitoring houdt bij wat uw concurrenten anders doen. Het advisieert ook de nodige aanpassingen van uw strategieën om uw bedrijf in stand te houden. Dankzij deze monitoring kunt u ook reageren op nieuws over uw merk en uw activiteitengebied.

Door de hele sector in de gaten te houden kan u niet alleen al het bovenvermelde doen, omdat het u de mogelijkheid geeft beter geïnformeerde beslissingen te nemen, maar het u ook op de hoogte van trends zodat u zich beter kunt positioneren in de markt.

Er wordt gekeken naar de noden van de consumenten

Media monitoring houdt ook de noden van de consumenten bij, zodat u klantentevredenheid nooit uit het oog verliest. Om uw concurrenten voor te blijven moet u niet enkel hen en de sector in de gaten houden, de consumenten blijven de prioriteit in elke sector en moet het middelpunt van uw aandacht blijven. Het analyseren van hun veranderende behoeften en het aanpassen van uw diensten om daar beter op in te spelen is de beste manier om hun loyaliteit en vertrouwen te verzekeren. Dankzij media monitoring worden de constant veranderende van de consumenten in het oog gehouden, deze worden dan doorgegeven aan uw bedrijf.

De doeltreffendheid van uw communicatie wordt gemeten

Dankzij de verzamelde gegevens beschikt u over een schat aan tastbare informatie over het bereik van uw persberichten en de perceptie ervan door het publiek. Dankzij mediamonitoring kunt u dus gemakkelijk de doeltreffendheid van uw communicatie meten. Het is ook mogelijk om vast te stellen via welke media uw persberichten de meeste aandacht krijgen. Zo kan uw bedrijf haar sterke punten behouden, en haar zwakke punten verbereten.

Media monitoring is een essentieel instrument voor de voortdurende vooruitgang van het imago van uw bedrijf. Media monitoring is het volgen van een onderwerp, een bedrijf, een merk, enz. in de media en stelt u in staat om de perceptie die de media en het publiek van uw merk hebben via de verschillende media (TV, radio, internet, enz.) concreet te evalueren.

De gegevens die via monitoring (print, web, sociale media, enz.) worden verzameld, geven u de mogelijkheid om meer te weten te komen over de reputatie van uw bedrijf en de perceptie van uw merk door het publiek, maar ook over trends in de sector en de concurrentie. Met de gedetailleerde analyserapporten kunt u de beste beslissingen nemen en snel reageren in geval van een crisis. Ze zullen u ook in staat stellen om gemakkelijk gebieden voor verbetering in uw toekomstige campagnes te identificeren, zodat u kwaliteitsrelaties met belanghebbenden kunt ontwikkelen en uw verkoop kunt stimuleren.

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous
TOP