De voordelen van media monitoring

De voordelen van media monitoring

Zoals we intussen allemaal wel weten, is media monitoring het proces waarbij de output van de geschreven pers, radio en televisie in de gaten gehouden wordt. Er wordt gezegd dat het een nuttig instrument is om een stap voor te krijgen op je tegenstanders, en om informatie te verkrijgen zodat nieuwe strategieën ontwikkeld kunnen worden om het marktaandeel en het imago van uw bedrijf te verbeteren.

Vraagt u zich echter ooit af of dit allemaal wel nodig is? Moeten bedrijven echt zoveel aandacht besteden aan wat de media over hen zegt? Het antwoord is een overduidelijke ‘ja’, zeker in het huidige digitale tijdperk waarin informatie in verbazingwekkend korte tijd mensen kan bereiken.

Informatie in verband met uw bedrijf moet niet alleen in de gaten gehouden worden, maar ook zorgvuldig geanalyseerd en behandeld. Wanneer negatieve commentaren niet meteen aangepakt worden, kunnen deze de reputatie vernietigen waar u jaren aan gewerkt heeft.

Hier zijn een aantal essentiële voordelen voor uw bedrijf :

Uw reputatie wordt gecontroleerd

De media zijn een krachtig instrument geworden om gedachtes en meningen te vormen. Hoewel u niet alles kan controleren wat over u gezegd wordt, is het wel belangrijk dat u uw eigen versie geeft wanneer negatieve commentaren over u de ronde doen. Het is absoluut noodzakelijk dat u snel reageert in crisissituaties, om te voorkomen dat van een muis een olifant gemaakt wordt. Media monitoring maakt dit mogelijk, aangezien het alles observeert wat over uw bedrijf gezegd wordt en u zo ruimte geeft om een snel antwoord te bedenken.

Uw concurrentie wordt in de gaten gehouden

Media monitoring gaat niet alleen over uw bedrijf, er is ook aandacht voor uw concurrenten en de sector in zijn geheel. Het zorgt ervoor dat u naar best vermogen kan handelen. Het observeert wat uw concurrentie anders doet om een stap voor te krijgen op uw bedrijf, en geeft u de tactische aanpassingen die mogelijk nodig zijn om zelf de bovenhand te halen.

Door de hele sector in de gaten te houden kan u niet alleen al het bovenvermelde doen, het laat u ook toe om op de hoogte te blijven van de sectorbewegingen zodat u uw bedrijf beter kan positioneren om te winnen.

Er wordt gekeken naar de noden van de consumenten

Media monitoring houdt ook de noden van de consumenten bij, zodat u klantentevredenheid nooit uit het oog verliest. Om uw concurrenten voor te blijven moet u niet enkel hen en de sector in de gaten houden, de consumenten blijven de belangrijkste factor in elke sector.

Het vertrouwen en de trouw van de consumenten verkrijgen is de beste manier om de concurrentie achter zich te houden. Er is geen betere manier om dat te doen dan door constant tegemoet te komen aan de noden van de consumenten. Dankzij media monitoring worden de constant veranderende noden van de consumenten in het oog gehouden, deze worden dan doorgegeven aan uw bedrijf.

De doeltreffendheid van uw communicatie wordt gemeten

Media monitoring-diensten maken het makkelijker om de doeltreffendheid van uw communicatie te evalueren. Er is concrete informatie over het bereik van uw persberichten en de perceptie van de bevolking over die communicatie. Het is ook mogelijk om vast te stellen via welke media uw persberichten de meeste aandacht krijgen. Zo kan uw bedrijf haar sterke punten behouden, en haar zwakke punten verbeteren.

Media monitoring is een essentieel instrument voor de voortdurende vooruitgang van bedrijven en organisaties. Rapporten die u dankzij media monitoring verkrijgt, kunnen u helpen wanneer u belangrijke beslissingen dient te maken, of om snel te reageren op crisissen.

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous