FIBEP Copyright Talks #2: Staat van het auteursrecht in Europa

FIBEP Copyright Talks #2: Staat van het auteursrecht in Europa

Vorige vrijdag één februari zijn ongeveer 25 FIBEP-collega’s uit twaalf verschillende landen samengekomen in de Kantar Media Offices voor de tweede editie van de Copyright Talks.

De beschouwingen, die werden geleid door Christophe Dickès (Kantar Media), belichtten verschillende topics in verband met copyright situaties van verschillende Europese bedrijven voor Media Monitoring en Analyse. Twee advocaten gespecialiseerd in de Europese Copyright wet hebben hun kennis en expertise gedeeld.

Deze speciale dag ging van start met een update over de Europese Copyright Richtlijn en de impact daarvan op de media monitoring en analyse industrie. Mevrouw Gaullier (Vercken & Gaullier) gaf deze lezing. Vervolgens gaf onze expert in Copyright, Thierry Cornez (COO & Board Member) een uiteenzetting. Hij heeft uitleg gegeven bij de manier waarop Auxipress in het verleden omging met Copyright en de verschillende overeenkomsten het bedrijf heeft met persredacteurs. Daarna heeft Michael Maillinger (Kantar Media DE) inzicht gegeven in de dure situatie in Duitsland wanneer het gaat over de manier waarop men digitale licenties geeft.

In de namiddag hebben de deelnemers verschillende discussies en uitwisselingen gehad over de situatie in Polen. Krzysztof Sitkiewicz (Instytut Monotorowania Mediów) beschreef een situatie waarin deals al dan niet gesloten worden en waar er veel druk uitgeoefend wordt vanuit de uitgevers. Christophe Dickès sprak vervolgens over de lange onderhandelingen over het gebruik van audiovisuele media in Frankrijk en de verdediging van het beginsel van een billijke vergoeding.

Tijdens het tweede deel van de namiddag beschreven Valérie-Laure Benabou en Florence Gaullier verschillende relevante rechtszaken in verband met de media monitoring industrie. Zij konden de aandacht van hun publiek vangen door verschillende problematieken, zoals linken, inhoud kopiëren en concurrentieproblemen, aan te pakken. Een zeer interessante sessie voor iedereen die aanwezig was! Spijtig genoeg was er niet genoeg tijd om alle geplande aspecten en de vele vragen van het publiek te behandelen. Als laatste kwam Thomas Vejleman (Infomedia) aan bod. Hij gaf een update over de Scandinavische landen. Meneer Vejleman sprak over de verschillende aspecten die aan bod komen in de rechtstreekse relatie tussen uitgevers en media monitoring organisaties, Copyright en de evolutie van de Scandinavische markt.

Tot slot kunnen we besluiten dat de tweede editie van de FIBEP Copyright Talks een dag was gevuld met kwalitatieve inzichten. Ook hopen we dat het event snel opnieuw plaatsvindt. De deelnemers hadden de tijd om hun kennis van het onderwerp te delen, wat ontzettend belangrijk is in onze industrie. Elke deelnemer kon op die manier informatie vergaren over hoe de situatie is in andere Europese landen. Deze dag heeft bevestigd dat elk media monitoring bedrijf erbij betrokken is. Het zou kunnen dat dit niet snel verandert, maar dankzij FIBEP zijn er dagen waarop we onze expertise kunnen delen om samen sterker te worden.

Zien we jou volgend jaar op de derde editie?

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous
TOP