Het peilen naar de publieke opinie

Het peilen naar de publieke opinie
Wat is de publieke opinie?

De publieke opinie is de uiting van de behoeften, de wensen en de gedachten van het grote publiek over een bepaalde kwestie. Het is een algemene of populaire mening over een bepaalde kwestie, zoals volksgezondheid of de economie. Het peilen naar de publieke opinie gebeurt via zogenoemde ‘peilingen’. Deze worden vaak uitgevoerd tijdens verkiezingsperiodes om de populariteit van een kandidaat te meten. Zo’n opiniepeilingen kunnen echter ook voor andere zaken gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld over beleidsvoering of bij enquêtes.

Een korte geschiedenis

Het peilen naar de publieke opinie is al een belangrijke functie voor overheden sinds de creatie van overheidsinstellingen. Zelfs tirannen wilden geregeld de publieke opinie kennen, al was het maar om beter te weten hoe ze het volk beter kunnen onderdrukken. Georganiseerde peilingen zijn een heel recente ontwikkeling en gebeurden pas voor de eerste keer in de 20e eeuw.

De eerste belangrijke peilingsorganisatie, het ‘American Institute of Public Opinion’, werd in 1936 gesticht door George Gallup. Hij voerde in 1932 een peiling uit in het kiesdistrict van zijn schoonmoeder, toen zij het tijdens de verkiezingen voor de positie van Staatssecretaris voor Iowa opnam tegen de populaire zittende Staatssecretaris. Niemand gaf haar een kans, maar Gallup’s peiling toonde aan dat ze kans maakte op de overwinning, en zo geschiedde. Het was de eerste van vele verkiezingen die Gallup correct voorspelde.

In deze moderne tijden doen de sociale media dienst als opkomende macht om naar de publieke opinie te peilen.

Belangrijke stappen

  • De vragen moeten objectief en zorgvuldig opgesteld zijn. Een schijnbaar kleine verandering in de verwoording van een vraag zou tot volledig andere resultaten kunnen leiden. De vraag ‘Hoezeer bent u verontwaardigd over de huidige maatregelen voor wapencontrole?’ zou geen accuraat antwoord opleveren. Die vraag kan beter verwoord worden als ‘Wat is uw mening over de huidige maatregelen voor wapencontrole?
  • De willekeur van de steekproef moet verzekerd zijn. Aangezien het theoretisch onmogelijk is om de mening van elk individu te krijgen, moet de steekproef op zo’n manier uitgevoerd worden dat iedereen in de doelgroep evenveel kans heeft om geselecteerd te worden. De mening van de geselecteerde mensen moet die van de hele bevolking weerspiegelen.
  • Voor het contacteren van de respondenten moet een goede balans gevonden worden tussen kostenefficiëntie en accuraatheid. Wanneer men te veel op het ene focust, gaat dat ten koste van het andere.

Fouten in de peilingen

De meerderheid van de fouten die in opiniepeilingen sluipen, hebben te maken met de steekproef. Soms zijn de ondervraagde mensen niet representatief voor de hele bevolking. Een online peiling, bijvoorbeeld, zal waarschijnlijk een vertekend beeld opleveren, waarin mogelijk de opinie van de jeugd ‘oververtegenwoordigd’ wordt, aangezien jongeren de voornaamste gebruikers zijn van online platforms. Steekproeffouten benadrukken het effect van onzekerheid en toeval op het hele proces. De onzekerheid wordt gewoonlijk uitgedrukt in een foutenmarge. Deze kan beperkt kan worden door een grotere omvang van de steekproef, al mag het evenwicht tussen de kost en het verminderen van de foutenlast niet verloren gaan.

Een tweede fout kan zich voordoen wanneer respondenten niet waarheidsgetrouw antwoorden, ook al valt dit moeilijk vast te stellen. Mensen moeten anoniem antwoord geven in peilingen, zodat ze hun vrijuit mening kunnen geven.

Waarom zijn opiniepeilingen zo belangrijk?

Opiniepeilingen vertellen ons welke proportie van een bevolking een bepaald standpunt heeft. Ze verklaren echter niet waarom de respondenten ergens op een bepaalde manier over denken, of iets bepaalds geloven. Het analyseren en het verklaren van de verkregen gegevens is voer voor sociale wetenschappers en geleerden.

Peilingen zijn enkel meetinstrumenten die ons tonen hoe de bevolking denkt of hoe men zich voelt over een bepaald onderwerp. Dit kan handig zijn om verschillende culturen te helpen om elkaar te begrijpen, omdat het de mensen een kans geeft om voor zichzelf te spreken.

Wanneer opiniepeilingen gecombineerd worden met zorgvuldige analyse kunnen ze een doeltreffend instrument zijn voor marketeers en bedrijven, om zorgvuldig geplande en slimme marketing- en communicatiestrategieën op te stellen, zodat bedrijven kunnen groeien en dichter bij hun doelpubliek kunnen komen.

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous
TOP