In een oogopslag e-commerce beheersen met auxipress

In een oogopslag e-commerce beheersen met auxipress

E-commerce is een mediatrend in opmars

Sinds 2016 is e-commerce in de media al aan een opmars bezig. 2018 was op dat vlak een piekjaar, aangezien verscheidene evenementen breed gedeeld werden in de pers. Zo kondigde Amazon aan dat het dicht bij de Belgische grens een nieuw distributiecentrum zou openen en bouwde een Brusselse startup een scanner waarmee je een avatar van je lichaam kon maken, zodat je online kleren kan passen. In het eerste kwartaal van 2019 daalde de trend voor het eerst ten opzichte van het vorige jaar. Toch blijft de interesse hoger dan in 2016 en 2017. Overigens ligt de trend doorgaans hoger op het einde van het jaar, door de feestdagen.

Twee Belgische merken in de top-10 van de vaakst vermelde merken in verband met e-commerce

Amazon, de Amerikaanse e-commerce-reus, wordt als merk het vaakst met e-commerce geassocieerd. Amazon werd tussen 2018 en 2019 maar liefst 10.231 keer vermeld in de Belgische pers gelinkt aan e-commerce.

Dan komt Bpost. In 2018 meldde Bpost dat het nodig was om zich te herpositioneren. De snelle en grondige transformatie van de postsector leidde tot een daling in het volume verzendingen. Op Markets Day in juni 2018 onthulde Bpost zijn nieuwe ambities voor 2022: een speler worden in de logistiek van de e-commerce, met een Belgische verankering.

Er ging ook een Chinese onderneming over de tongen: Alibaba Group is meer dan een traditionele e-commerce, en strekt zich vandaag uit van de particuliere markt tot betalingsdiensten, data en logistiek, en zelfs virtuele informatica, ofwel de ‘cloud’. De bevestiging dat Alibaba van Luik zijn eerste Europese hub zou maken, ging in 2018 niet onopgemerkt voorbij.

Delhaize en Bpost zijn de enige twee Belgische merken die opduiken in de top-10 van de vaakst vermelde merken in verband met e-commerce.

Merken passen hun marktpositionering aan

Sommige merken gaan ook over tot een wijziging of zelfs een breuk in hun marktpositionering, met steeds meer nadruk op e-commerce.

Het merk dat het meeste leadership genereerde in zijn globale reputatie is Monoprix, dat 86% van zijn media-inhoud al dan niet rechtstreeks in verband brengt met e-commerce. De overeenkomst met Amazon voor de online verkoop van voeding gaf zijn reputatie een stevige duw in de rug.

Opmerkelijk is dat Amazons commerciële diversificatie eveneens een groot deel van zijn reputatie voor haar rekening nam: traditionele winkels, smart homes, omzet, enz.

E-commerce boeit zowel vrouwen als mannen

E-commerce is populairder in het noorden dan in het zuiden van het land. De verdeling tussen mannen en vrouwen is echter zeer gelijk ten opzichte van het algemene gemiddelde van de themaverdeling M/V 55/45.

De leeftijdsgroep die in de media dus het meest in contact komt met e-commerce is die van 35-54 jaar. Op die doelgroep moeten adverteerders mikken met hun e-commerce-aanbod of -positionering.

De oververtegenwoordigde beroepscategorieën voor e-commerce zijn 1-2, voornamelijk de zelfstandigen, werkgevers en bedrijfsleiders dus. De categorieën 5-6 (handenarbeid, werknemers) en 7-8 (inactieven, gepensioneerden) zijn daarentegen lichtjes ondervertegenwoordigd en dus minder gevoelig voor de thematiek.

E-commerce heeft een impact op tal van sectoren

E-commerce wordt grotendeels geassocieerd met bedrijven en consumenten in meer dan 40% van de Belgische mediacontent. Dat is vier keer meer dan het gemiddelde gewicht van deze categorie in de Belgische media vandaag. Bedrijven zijn dus zeer toonaangevend in deze thematiek.

De belangrijkste insteek van e-commerce is daarentegen overwegend technologisch. Het gaat dan om digitalisatie, platformen en apps, om maar enkele te noemen. Technologie is drie keer belangrijker dan het gemiddelde in de Belgische media in de technologische thematiek in het e-commerce-universum.

Er bestaat ook een debat of zelfs een risico rond e-commerce en tewerkstelling. De thematiek staat immers op de 5de plaats in het e-commerce-universum, met bijvoorbeeld de vraag rond banenverlies, in de strijd tussen online winkels en traditionele winkels.

E-commerce wordt momenteel zelden genoemd in verband met veiligheid. Dit debat is vandaag voorbij, ook al stijgt de bezorgdheid rond cyber-security.

Ook ecologie zit in stijgende lijn in verband met e-commerce. Het kan hierbij zowel om risico’s als om opportuniteiten gaan. Adverteerders zullen snel verheldering moeten brengen over de ecologische impact van e-commerce op de korte, middellange en lange termijn.

Voor meer informatie: Grégory Piet, PhD, Business Development Manager bij Auxipress  [email protected]

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous
TOP