Nieuwe technologieën: Wat is hun imago in de media en hoe denkt de publieke opinie erover?

Nieuwe technologieën: Wat is hun imago in de media en hoe denkt de publieke opinie erover?

Nieuwe technologieën zijn steeds meer aanwezig in de media en hun invloed neemt toe. Ze worden gepromoot in de media en de meningen erover lopen uiteen.

De invloed van nieuwe technologieën

Nieuwe technologieën beïnvloeden alle aspecten van onze moderne consumptiemaatschappij. De voordelen hiervan zijn talrijk, we moeten er dus voor zorgen dat we deze intrumenten optimaal benutten. Sociale netwerken an onlineplatforms hebben nieuwe koopgedragen gecreëerd: de alomtegenwoordigheid van technologie heeft onze consumptiegewoonten veranderd, met inbegrip van de manier waarop we met merken en bedrijven omgaan. Studies wijzen uit dat geen enkel aspect van het dagelijkse leven van de consument eraan ontsnapt. Of het nu gaat om mobiliteit, gezondheid, wonen of communicatie: digitalisering is alom aanwezig.

Het belang van de media bij de verspreiding en bevordering van nieuwe technologieën

In deze technologierijke omgeving worden we door de media geïnformeerd en beïnvloed en zijn vaak de eersten die de opkomst van nieuwe technologieën aankondigen en deze aan het grote publiek presenteren door een kritische en objectieve analyse te geven. Ze besteden steeds meer aandacht aan deze innovaties en integreren ze in toenemende mate in hun berichtgeving, door ze voor te stellen als een van de belangrijkste thema’s van onze tijd.

De media vormen een sleutelelement in de verspreiding van technologische informatie op grote schaal en dragen dus bij tot de bevordering van het gebruik ervan bij het grote publiek. Hierdoor kunnen zij helpen deze nieuwe oplossingen en het belang ervan in de wereld van vandaag onder de aandacht te brengen.Bovendien fungeren de media ook als katalysator voor innovatie en helpen zij nieuwe ideeën en oplossingen te inspieren.

De media kunnen helpen de houding en de negatieve perceptie die sommige mensen ten opzichte van deze innovaties hebben, te veranderen. Door nieuwe technologieën in een positief daglicht te stellen, kunnen de media opwinding en vraag naar deze nieuwe oplossingen creëre,: door voorbeelden van het gebruik van nieuwe technologieën te belichten en zo de consumenten aan te moedigen deze oplossingen over te nemen.

Hoe worden ze weergegeven in de media ?

Laten we even naar de cijfers kijken: in de Belgische pers neemt technologie 3% van alle berichtgeving voor haar rekening, terwijl bijna één Belg op drie interesse vertoont voor technologie. Terwijl sommigen enthousiast zijn over deze innovaties en hun potentieel, zijn anderen bezorgd over de negatieve gevolgen fie ze zouden kunnen hebben. De weergave van nieuwe technologieën in de media is een mengeling van positieve voorstellingen en overdreven angsten. De media hebben een grote verantwoordelijkheid in de manier waarop zij deze nieuwe technologieën presentieren, rekening houdend met zowel de voordelen als de nedelen ervan.

Wat denkt het publiek ?

Op basis van een verfijnde analyse van de media en de interesse van Belgische doelgroepen in nieuwe technologieën, hebben we de aandacht voor dit thema gemeten en doorgelicht. We hebben ook een analyse gemaakt van de verschillende stakeholders. Op die manier kunnen we evalueren in welke mate dit thema andere interesses of maatschappelijke thema’s kan beïnvloeden. Nieuwe technologieën kunnen daarom helpen om deze kwesties op verschillende manieren te begrijpen en aan te pakken, en de instrumenten verschaffen om de uitdagingen waarvoor we vandaag staan beter te ontwerpen en op te lossen. Ze kunnen ook transparentie en verantwoording helpen bevorderen en burgers aanmoedigen om deel te nemen aan het democratische proces.

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous
TOP