Nieuwe technologieën: Wat is hun imago in de media en hoe denkt de publieke opinie erover?

Nieuwe technologieën: Wat is hun imago in de media en hoe denkt de publieke opinie erover?

Auxipress deed samen met SoPRISM onderzoek naar de aandacht van de media en de publieke opinie voor nieuwe technologieën.

Nieuwe technologieën beïnvloeden alle aspecten van onze moderne consumptiemaatschappij. Studies wijzen uit dat geen enkel aspect van het dagelijkse leven van de consument eraan ontsnapt. Of het nu gaat om mobiliteit, gezondheid, wonen of communicatie: digitalisering is alom aanwezig. In deze technologierijke omgeving worden we door de media geïnformeerd en beïnvloed. Ze besteden steeds meer aandacht aan nieuwe technologieën en integreren ze in toenemende mate in hun berichtgeving, door ze voor te stellen als een van de belangrijkste thema’s van onze tijd. Laten we even naar de cijfers kijken: in de Belgische pers neemt technologie 3% van alle berichtgeving voor haar rekening, terwijl bijna één Belg op drie interesse vertoont voor technologie.Op basis van een verfijnde analyse van de media en de interesse van Belgische doelgroepen in nieuwe technologieën, hebben we de aandacht voor dit thema gemeten en doorgelicht. We hebben ook een analyse gemaakt van de verschillende stakeholders. Op die manier kunnen we evalueren in welke mate dit thema andere interesses of maatschappelijke thema’s kan beïnvloeden. Bij een dergelijke studie moeten we big data interpreteren in functie van deze thematiek. Wat zijn de jongste technologische trends? Wat mogen we nog verwachten in 2018? Hoe kunnen we op deze veranderingen anticiperen?

Discover our white paper

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous