I. Algemeen

Auxipress respecteert uw persoonlijke levenssfeer en verbindt er zich toe uw “persoonlijke gegevens” te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of publicatie. De policy legt uit welke gegevens Auxipress over u heeft geregistreerd en hoe u kan vragen om ze in onze bestanden te verbeteren, te wijzigen of te laten schrappen. Auxipress dankt u voor uw vertrouwen.

II. Gegevens verzameld door Auxipress

Auxipress registreert de gegevens van klanten en prospecten. In het algemeen gaat het over:

Persoonsgebonden informatie: uw naam, voornaam, geslacht, functie Uw contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer Informatie over uw bedrijf: naam, adres, domein/activiteit/sector, BTW-nummer

III. Hoe gebruikt Auxipress uw gegevens?

1. Algemeen

Auxipress is een bedrijf gespecialiseerd in media intelligence (het opvolgen en analyseren van media) dat klanten verschillende diensten aanbiedt rond zichtbaarheid in de media. Auxipress verwerkt doorgaans persoonlijke gegevens van klanten en prospecten.

2. Gegevens van bezoekersAuxipress verzamelt de gegevens van de bezoekers die informatie vragen om antwoord te kunnen geven en om mogelijk een commerciële relatie aan te gaan, via het versturen van Nieuwsbrieven of uitnodigingen op evenementen.

3. Gegevens van klanten en prospecten

Auxipress verzamelt de gegevens van klanten en prospecten om hen op de hoogte te houden van onze activiteiten en mogelijk een commerciële relatie aan te gaan, via het versturen van Nieuwsbrieven of uitnodigingen op evenementen.

IV. Met wie deelt Auxipress uw gegevens?

Auxipress deelt uw gegevens niet met derden.

Auxipress doet wel een beroep op derde partijen voor:

Het beheer van de website (CMS) Het beheer van mailings via een extern platform

Uw gegevens worden niet gedeeld met andere landen.

V. Toegang tot, verbetering van en verwijdering van uw gegevens

Auxipress zal uw gegevens bewaren zolang ze relevant blijven voor onze activiteiten en het ontwikkelen van de commerciële relatie. Auxipress zal deze gegevens dus blijven bewaren zelfs nadat de contractuele relatie ten einde is gekomen. Het is dan ook mogelijk dat Auxipress de gegevens tientallen jaren bewaart.

U kunt steeds:

toegang krijgen tot persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben om ze te controleren; vragen om deze te verbeteren of bij te werken; vragen om die persoonlijke gegevens uit onze bestanden te schrappen. vragen om niet langer informatie te ontvangen over onze activiteiten, via welk kanaal ook.

Hiervoor volstaat het om met Auxipress contact op te nemen op het adres onderaan deze pagina.

U kan ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ ).

VI. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw pc bewaard wordt wanneer u websites bezoekt. In dit bestand worden gegevens bewaard zoals uw taalkeuze voor een website. Wanneer u diezelfde site later opnieuw bezoekt, herkent de cookie uw taalkeuze.

Cookies worden voornamelijk gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Wanneer u inlogt op de site van Auxipress, kunnen wij informatie opslaan op uw computer onder de vorm van een cookie.

VII. Hoe kan u Auxipress contacteren? 

Auxipress n.v. 
Waversesteenweg 1945   
B-1160  Brussel   
Belgïe
Tel:  +32 2 514 64 91 
info@auxipress.be  
www.auxipress.be 
Ondernemingsnummer: BE 0403 529 995

© Auxipress 2018 - CSR - Privacy policy
Deze website maakt grebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.