Slow fashion en e-commerce: vriend of vijand?

Slow fashion en e-commerce: vriend of vijand?

In onze huidige omgeving en het besef dat de planeet achteruitgaat, kunnen we niet anders dan onze consumptiepatronen in vraag te stellen en na te gaan wat de reële gevolgen zijn van de overconsumptie. De bedoeling is niet noodzakelijk om minder te kopen, maar vooral om beter te kopen. We moeten dan ook een circulaire economie uitbouwen waarin de ene zijn afval de andere zijn grondstof wordt. Dit is een recent gegeven dat snel aan populariteit wint. Het is tevens een nieuwe communicatiemethode voor merken in 2020. Sommigen hebben dat al heel goed begrepen.

This content is for Freemium members only.
Login Join Now

Til je merk hoger.
Samen met ons.

Contacteer ons