Waarom het opvolgen van radio- en televisie-uitzendingen essentieel is voor uw ‘engagement marketing’-strategie?

Waarom het opvolgen van radio- en televisie-uitzendingen essentieel is voor uw ‘engagement marketing’-strategie?

Als marketeer in een 2.0-wereld is het eenvoudig om zichzelf gerust te stellen met de veronderstelling dat uw merkwaarde opgevolgd kan worden door enkel nieuwe media in de gaten te houden.

Als u echter in overweging neemt dat 55% van de Europese bevolking radio en TV als belangrijkste bronnen gebruikt om informatie te vergaren over de actualiteit, zou u marktinzichten kunnen mislopen wanneer u radio- en televisie-uitzendingen niet nauwkeurig opvolgt en analyseert.

Hoe kan men strategisch nieuwsuitzendingen in de media opvolgen?

1) Opsporen

Dit is vanzelfsprekend, maar het opsporen is de eerste stap. Als organisatie moet men alles weten wat het publiek ziet en hoort over uw merknamen en producten. Het is ook belangrijk dat u diezelfde informatie verkrijgt over de merknamen en producten van uw concurrenten en over de sector waarin u actief bent.

Gelukkig zijn de tijden veranderd en verzamelen we niet langer alleen maar krantenknipsels. Media monitoring is geëvolueerd en behelst nu ook geautomatiseerde, ultra-geavanceerde algoritmes die niet enkel detecteren wanneer uw organisatie vermeld wordt, maar ook wanneer uw logo verschijnt (visual detection).

2) Menselijke intelligentie gebruiken

Automatisering is een goede zaak, maar mensen zijn nog steeds beter. Met zeer geavanceerde methodes om de media op te volgen kan men zichzelf begraven onder een hoop artikels, waarvan sommige relevant zijn en andere niet. Met menselijke intelligentie kan men nakijken of de informatie wel degelijk relevant is voor u en uw industrie.

3) Gevoelens vastleggen

Neuromarketing, ook gekend als de studie van de sensomotorische, cognitieve en affectieve respons van de consument op merken, heeft aangetoond dat consumenten de neiging hebben om onbewust merkassociaties te maken in verhouding met het gevoel dat ze hadden wanneer het merk werd vermeld.

Met andere woorden: wanneer uw merk herhaaldelijk vernoemd wordt in een negatieve context, zou dit (onbewust) een invloed kunnen hebben op de eindbeslissing van de consument om een ander product boven het uwe te verkiezen, zelfs al is het negatieve gevoel niet rechtstreeks verbonden met uw merk.

Het gebruik van deze informatie in uw ‘engagement strategy’ kan helpen om klanten terug te leiden naar het gevoel dat u voor ogen heeft voor uw organisatie of product.

 4) Het registreren van plaatsingsverbanden

Plaatsingsverbanden houden – vergelijkbaar met gevoelens – rekening met het verband dat consumenten leggen tussen uw merk en andere (al dan niet concurrerende) merken en merkbeelden, maar ook met sociaal-politieke factoren.

Om het even levendig uit te leggen: Heeft u de media ooit termen zoals “de Easyjet van …” horen gebruiken om een bedrijf te omschrijven dat met een low-cost positioneringsstrategie werkt? Heeft u gemerkt dat bepaalde merken en organisaties steeds samen vermeld worden in de pers, ondanks het feit dat ze geen commerciële samenwerking of gelijkenis hebben op vlak van wat ze aanbieden, zoals bijvoorbeeld Uber en Airbnb.

Ongeacht de grootte van uw organisatie kunnen verbanden gevonden worden op lokale en nationale niveaus, wat u waardevolle informatie kan opleveren die u kan gebruiken in uw algemene marketingstrategie, bijvoorbeeld om de juiste initiatieven te vinden om te sponsoren of om de juiste partners te vinden om mee samen te werken.

5) Analyseren & converteren

De laatste stap is om alle informatie die u verzameld heeft te analyseren en daaruit waardevolle inzichten in de markt en de industrie te vergaren. Die informatie kan u helpen een sterke ‘engagement strategy’ uit te bouwen.

Hier komt het op neer: Het up-to-date houden van alle informatie die uw klanten horen en zien over uw merk is essentieel om te voorspellen en te begrijpen hoe uw organisatie, merk of product gepercipieerd wordt. Dat kan u dan weer helpen om engagement op de lange termijn te creëren met uw klanten.

Wilt u vandaag nog beginnen met het volgen van de media-aandacht voor uw merk?

Probeer de Radio en Televisie monitoring service van Auxipress – het enige bedrijf dat human intelligence screening en grondige media-intelligentie aanbiedt.

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous
TOP