Juridische informatie

Dit is de site van Auxipress naar Belgisch recht met volgende gegevens :

  • het adres van de sociale zetel : Vorstlaan 25 bus 8, 1170 Watermaal-Bosvoorde België
  • het ondernemingsnummer : BE0403 529 995;
  • het bankrekeningnummer : BE52 2100 8211 5909

Deze website wordt beheerd door haar personeel, binnen het departement Marketing & Communicatie.

KWIJTING

Auxipress België kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor fouten, nalatigheden, of voor resultaten die het gevolg zijn van het gebruik van informatie op de website. Auxipress België is enkel gebonden aan een inspanningsverplichting wat betreft de informatie die ze beschikbaar stelt aan de personen die haar website bezoeken.

Bovendien kan het gebruik van hyperlinks uw bezoek van de site naar andere servers leiden, servers waarover Auxipress België geen enkele controle heeft.

TOEGANKELIJKHEID EN COMPATIBILITEIT VAN DE BROWSERS

Auxipress België engageert zich om de toegankelijkheid van haar website voor alle gebruikers te verzekeren.

Auxipress België garandeert echter geen permanente toegankelijkheid van haar website, de afwezigheid van storingen of een goede werking van de website. Bij problemen of voor alle opmerkingen, contacteer ons.

Deze site is geoptimaliseerd voor de recente versies van de meest courante browsers: Firefox, Safari, Chrome en Internet Explorer. Ze is ook toegankelijk via smartphone of tablet met een lichter gemaakte versie voor een browser die is aangepast aan kleine schermen en de snelheid van de internetverbinding tijdens het roamen.

Als u problemen hebt om de website te bekijken, verzeker u er dan van dat uw browser up-to-date is.

Deze site gebruikt JavaScript voor bepaalde functies. Het wordt dus aangeraden dat de JavaScript functie van uw browser geactiveerd is.

De website gebruikt ook cookies, voor meer informatie over dit onderwerp, bekijk onze specifieke pagina “Privacybeleid”.

AUTEURSRECHTEN

Deze website, met inbegrip van teksten, lay-out, grafische elementen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen, is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Auxipress België of door andere rechten, zoals auteursrechten, gerelateerde rechten, databaserechten en merkrechten in toepassing van de Belgische Code van Intellectuele Eigendom en, meer algemeen, door internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van auteursrechten.

Elke reproductie, uitzending, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, behandeling of gebruik, zelfs deels, van deze website is verboden zonder voorafgaande toestemming van Auxipress. Een dergelijke verzoek moet ingediend worden bij de persdienst van Auxipress.

MIDDELEN, HOSTING, ONTWERP EN PRODUCTIE

Meerdere middelen werden gebruikt om deze site te bouwen, waaronder WordPress, open source en vrij te gebruiken, te exploiteren en te reproduceren, onder meer content management systeem (CMS).

Deze website is ondergebracht bij Combell, ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd.

Deze website werd bedacht en ontworpen door het communicatiebureau Atelier Design (www.atelierdesign.be), in nauwe samenwerking met Auxipress.

ONS CONTACTEREN ?

We zijn beschikbaar:

TOP