ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN – ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om klachten te behandelen. Enkel het Belgisch recht wordt toegepast.

 

BIJZONDERE ABONNEMENTSVOORWAARDEN SCHRIFTELIJKE PERS

 

BIJZONDERE ABONNEMENTSVOORWAARDEN RADIO/TV

  1. Het monitoren van reclamespots en generieken van uitzendingen is niet inbegrepen in het abonnement.​
  2. Auxipress behoudt zich het recht om de overdracht van bepaalde informatie niet te verzekeren in overeenstemming met de verdragen die het met distributeurs heeft afgesloten. Auxipress is in ieder geval niet verantwoordelijk in geval van uitzending, niet-uitzending of gedeeltelijke uitzending van de radio- en TV-programma’s, in geval van storing of staking van de omroeporganisaties, in geval van technische storingen van de monitoringtools, en meer in het algemeen, in geval van overmacht.​
  3. Auxipress benadrukt het feit dat abonnees alleen de documenten, afbeeldingen, audio/visuele opnames kunnen gebruiken die het onderwerp zijn van intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, naburige rechten) in het kader van intern gebruik in de onderneming of de instelling die zij vertegenwoordigen, met respect voor de intellectuele rechten van de rechthebbenden. Elke andere reproductie of mededeling in het openbaar, om welke reden dan ook, zelfs gratis, is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de rechthebbenden en/of de omroepen die de abonnees, onder hun eigen verantwoordelijkheid, zullen verkrijgen.

 

BIJZONDERE ABONNEMENTSVOORWAARDEN UITGAANDE VAN COPIEPRESSE

Het volgende is van toepassing: ​

« Copyright: Gebruiksregels van de persinhoud door de klant van Auxipress». ​

Door de levering van de persinhoud te aanvaarden verbindt de klant zich ertoe om, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, de inhoud enkel op de volgende manieren te gebruiken:​

Elk ander gebruik of elke andere verspreiding door Auxipress aan meer dan drie personen per klant vereist een voorafgaande en specifieke toestemming die door de klant is verkregen van Copiepresse – de beheersmaatschappij die gemachtigd is door de Franstalige en Duitstalige krantenuitgevers, behoudens wettelijke uitzonderingen. De volgende uitzonderingen worden gemaakt: het realiseren van interne persoverzichten op elektronische ondersteuning, het elektronisch reproduceren of scannen om een database of communicatie op het internet (inclusief sociale netwerken) op te zetten; het al dan niet commercieel gebruiken voor externe doeleinden; of gebruik op documenten die buiten de onderneming worden verspreid:  een nieuwsbrief, ondernemingsjournaal, gepersonaliseerde e-mail of via een mailinglijst of nieuwsgroep, enz. ​

Alle nuttige informatie met betrekking tot deze kwestie kan worden verkregen bij ​

COPIEPRESSE, Rue Bara 175, 1070 Brussel​

Tel: +32 2 558 97 80 – Fax: +32 2 558 97 89 – info@copiepresse.be

“Bescherming van persoonsgegevens: Overdracht aan derde partij”

Per kwartaal geeft Auxipress per klant persoonlijke informatie over haar contactpersoon door aan Copiepresse. De informatie bevat de naam, achternaam en/of het e-mailadres van de contactpersoon. Copiepresse heeft deze gegevens nodig om in contact te komen met de contactpersoon van de opdrachtgever om aanvullende informatie op te vragen over het secundair gebruik van de mediacontent en indien nodig een licentie voor te stellen om het secundair gebruik te normaliseren. De contactpersoon kan op elk moment de machtiging intrekken om persoonsgegevens aan Copiepresse door te geven door een e-mail te sturen naar: info@auxipress.be. Auxipress zal Copiepresse meteen informeren over het verzoek om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens uit de database van Copiepresse worden verwijderd. In deze omstandigheden zal de opdrachtgever ervoor zorgen dat een nieuwe contactpersoon wordt aangesteld en dat zijn persoonsgegevens aan Copiepresse worden doorgegeven. Deze nieuwe contactpersoon moet ontvanger zijn van de media-inhoud of er toegang toe hebben.     ​

 

TOP