Hoe kan je een doeltreffende marketingstrategie opzetten op alle communicatiekanalen ?

Hoe kan je een doeltreffende marketingstrategie opzetten op alle communicatiekanalen ?

Omdat er bovenop de traditionele communicatiekanalen steeds meer sociale netwerken bijkomen, moet de informatie die door verschillende departementen in een bedrijf gedeeld wordt steeds meer op elkaar afgesteld worden.

We haalden dit al aan in ons witboek over de grootste uitdagingen voor merken, dat je hier kan vinden.

Moeten merken hun communicatiestrategie consolideren ? Of is het beter om de specifieke eigenschappen van elk kanaal uit te spelen ?

Tussen sociale netwerken en traditionele communicatiekanalen

De markt beweegt voortdurend, en de aandacht voor sociale media blijft maar toenemen, zonder daarom afbreuk te doen aan de traditionele communicatiekanalen. Informatiebronnen worden dan ook steeds talrijker, en binnen bedrijven komen er nieuwe taken bij. Zo worden influencer marketingcampagnes vaak toevertrouwd aan jongere collega’s, omdat pers- en communicatiediensten hier nog niet mee vertrouwd zijn. In dergelijke situaties werkt iedereen in zijn eigen hoekje, naar eigen vermogen en in functie van de media waar hij of zij het best mee overweg kan. Maar kan je dat een doeltreffende communicatiestrategie noemen ?

Een globale communicatiestrategie opbouwen

De verschillende communicatiekanalen hebben elk hun specifieke eigenschappen. Ze bereiken elk een afgelijnd publiek en bieden meerdere mogelijkheden voor content. Het is dus aan te raden om daar doordacht mee om te springen en elk kanaal naar waarde te schatten. Een rode draad doorheen de communicatie weven helpt om een globale, coherente strategie te ontwikkelen. De verschillende informatiebronnen moeten gealigneerd zijn, wat wendbaarheid en flexibiliteit vraagt. Binnen een bedrijf moeten afdelingen hun rol op elkaar afstemmen, om elke interne concurrentie en elk risico op het afschuiven van verantwoordelijkheden te vermijden. Zonder globale communicatiestrategie is het voor een merk onmogelijk om een betrouwbaar en doeltreffend imago op te bouwen.

Enkel op die manier kan een bedrijf beter functioneren en voldoen aan de verwachtingen van zijn publiek.

Deze materie kwam reeds uitgebreid aan bod in hoofdstuk 2 van ons jongste witboek, dat u hier gratis kan downloaden.

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous
TOP