Ontmoeting met 7 leiders van de media wereld

Ontmoeting met 7 leiders van de media wereld

Op 1, 2 en 3 oktober werd in Kopenhagen het 50e internationale FIBEP-congres gehouden. Drie intense dagen met een uiterst interessant programma met onder meer presentaties, meetings en vele mogelijkheden om ideeën uit te wisselen alsook om onze kennis van de monitoringmarkt en media-analyse bij te werken en uit te breiden.

FIBEP (Federation Internationale des Bureaux d’Extrait de Presse) bestaat sinds 1953 en is de grootste vereniging in de Media Intelligence en Communication Insights-industrie. Sinds 1953 in Parijs tot 2018 in Kopenhagen organiseerde FIBEP in totaal 50 congressen. Daar waar op het eerste internationale congres 18 leden aanwezig waren, zijn ze vandaag met meer dan 135, dit uit 5 verschillende continenten.

Bovendien biedt deze Federatie, via georganiseerde conferenties en meetings, niet alleen de beste mogelijkheid om een partnership op te bouwen maar ook om verschillende werkwijzen en producten te vergelijken. Op de hoogte blijven van de nieuwe trends is zeer belangrijk binnen deze markt die heel snel evolueert.

Dit fenomeen wordt nog verder vergroot door sociale media en digitalisering.

Daarom zijn data en hun steeds toenemende waarde de focus geweest van vele gesprekken tijdens dit congres.

Media monitoring alsook de analyse van gegevens zijn bijzonder interessante informatiebronnen met betrekking tot het advies en de insights die ze kunnen geven. Ook als we de combinatie in acht nemen met de traditionele media (print, radio, tv), digitale (web) en sociale media, betekent dit een schatkist aan gegevens die veel waarde en impact kan hebben voor elke onderneming.

Tijdens dit congres hadden we de gelegenheid om briljante presentaties bij te wonen over nieuwe technologieën, datavisualisatie, design thinking, bedrijfsovernames en fusies binnen onze sector, auteursrechten en best practices. Deze hebben ieder van ons alvast geïnspireerd voor de komende paar maanden.

Parallel aan dit heel interessant programma hadden we de kans om met verschillende leiders van onze sector bij te praten over verschillende belangrijke thema’s van ons vak: Laura Garcia, president van de FIBEP en CEO van Global News, Mazen Nahawi, CEO en oprichter van Carma, Oresti Patricios, CEO van Ornico Group, Annele Jokelainen, CEO van Meedius International, Florian Laszlo, Secretaris-generaal van de FIBEP en CEO van Observer, Alessandro Cederle, CEO van l’Eco della Stampa en Joachim von Beust, president-directeur van Auxipress.

How do you think MMo’s services will change in the next 2 to 5 years?

Oresti Patricios, Vicevoorzitter van de FIBEP en CEO van Ornico Group: (Zuid-Afrika) : ” Mocht ik van mening geweest zijn dat er zich de komende 2 tot 5 jaar geen opportuniteiten zouden voordoen, dan werkte ik inmiddels niet meer in deze branche. Maar we moeten wel blijven evolueren.

We moeten de customer journey begrijpen, niet alleen communicatiegericht maar ook vanuit het perspectief van de marketing. Net zoals we rekening moeten houden met die van CEO’s en met data scientists.”

Joachim von Beust, president-directeur van Auxipress (België) : ” Onze diensten moeten duidelijker worden, zodanig dat de klant er in één oogopslag het nut van inziet. Onze producten zullen nauwkeuriger, gerichter en analytischer worden. Het werk zal in samenwerking met de klant worden uitgevoerd, hand in hand, op een manier die vergelijkbaar is met consulting. Maar het belangrijkste zijn de insights (adviezen) die steeds strategischer worden.

Monitoring in zijn klassieke vorm zal minder belangrijk worden als product op zich en zal niet langer de basis zijn van ons bedrijf, want deze zal eerder uitgaan van een specifieke vraagstelling die met de klant moet besproken worden.

We kunnen dit als volgt samenvatten: preciezere, duidelijkere en directere oplossingen.”

Wat zijn de grootste voordelen en uitdagingen die samenhangen met het werken binnen een familiebedrijf?

Annele Jokelainen– CEO van Meedius International (Finland): ” Het vertrouwen is waarschijnlijk de grootste troef van een familiebedrijf.

In elke familie zijn er wel personen die de dingen op een eerlijke en zeer directe manier zeggen. Dit kan enerzijds conflicten veroorzaken maar dat kan zich anderzijds zeer positief uiten op vele niveaus. Het grote nadeel van een familiebedrijf is het risico om tevreden te blijven met je werk en zodoende niet meer te innoveren.”

Verschillende presentaties gingen over de fusies en overnames binnen onze branche. Wat vindt u van de aangehaalde voorbeelden? Is het beter om de krachten samen te bundelen en zo zijn eigen firma te zien groeien?

Florian Laszlo, Secretaris-generaal van de FIBEP en CEO van  Observer (Oostenrijk): ” Naar mijn mening bestaat er geen beste methode, maar wel meerdere methodes. Het is uiteraard noodzakelijk om zijn eigen bedrijf te verbeteren, maar dit kan evenzo gebeuren door de krachten samen te bundelen, indien men wil groeien en nieuwe expertise wil opdoen.

Sommige klanten blijven graag trouw aan hun media monitoring- en insightsleverancier. Omdat ze niet graag willen veranderen, kan een fusie een goede manier zijn om een bedrijf te laten groeien.”

De laatste twee voorzitters van FIBEP zijn vrouwen. Is dit naar uw mening een positieve verandering voor FIBEP en een positief teken voor de informatiewereld?

Laura Garcia, Voorzitter van de FIBEP en CEO van Global News (Argentinië) : ” Het is een enorme kans. Ik ben een vrouw die het fijn vindt om vrouw te zijn en dit te delen met jonge vrouwen om ze sterker te maken. Johna Burke is de voormalige president van FIBEP en zij zal bij AMEC ambassadrice van de Federatie zijn.

Veel bedrijven zijn lid van zowel FIBEP als AMEC, wat leidt tot een groot begrip en uitwisselingen tussen de twee federaties. Dit is tevens een gelegenheid om het debat over de relatie tussen deze twee te heropenen. Ik ben voorstander van een samenwerking en blijf ervan overtuigd dat er geen voordeel aan verbonden is om in een concurrentieslag verwikkeld te zijn.

FIBEP is nu een volgroeide associatie en ik denk dat het mogelijk is om het debat opnieuw op te starten met een formule die verschilt van het verleden.”

Wat zijn volgens u de groeimogelijkheden voor de media monitoring en de media intelligence industrie?

Mazen Nahawi, CEO van Carma International (Verenigde Arabische Emiraten): ” De kloof zal groter worden tussen enerzijds de gegevens die goedkoper zijn en van minder goede kwaliteit en anderzijds de insights met een zeer grote toegevoegde waarde (added value). Bedrijven die dit op de juiste manier kunnen toepassen, zullen waarschijnlijk een betere groeikans hebben.

Het zal erg belangrijk zijn om onze klanten eveneens op internationaal niveau advies te verstrekken om zo het klantenbestand uit te breiden. Ook zullen we moeten investeren in nieuwigheden op het gebied van de flow en de visualisatie van de data, zodanig dat de klanten op die manier meer controle hebben over hun gegevens.”

Alessandro Cederle, CEO van L’Eco della Stampa (Italië): “De snelle ontwikkelingen van de afgelopen 12 maanden zullen zeker nog verder toenemen.

Technologie zal meer en meer van belang zijn en er zal nóg meer expertise nodig zijn om zijn plaats op de markt te behouden. Volgens mij zullen data scientists en datavisualisatiespecialisten dé sleutelfiguren in onze branche worden.

Onze grootste uitdaging is het uitbreiden van onze doelgroep naar de wereld van marketing en communicatie, zij aan zij met de PR-professionals.”

Blij en trots om deel te mogen uitmaken van een dynamisch ecosysteem zoals die van de analyse en de media monitoring en er ons tevens bewust van zijnde van de mooie kans die we hebben om ons te mogen ontwikkelen binnen een familiebedrijf, kwamen we terug van dit congres met het hoofd vol nieuwe ideeën en projecten. Dit samen met een onevenaarbaar optimisme, gezien de mooie perspectieven die zich voor onze sector openen en waarover waarschijnlijk nog heel wat zal gedebatteerd worden de komende maanden.

We houden jullie op de hoogte van deze projecten, zeker weten. Stay tuned!

Pietra and Lisa

De auteurs van dit artikel, Pietro Biglia (L’Eco della Stampa) and Lisa von Beust (Auxipress)

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous
TOP