5 gouden regels voor een succesvolle marketingstrategie

5 gouden regels voor een succesvolle marketingstrategie

Wil een merk groeien, dan moet het ondersteund worden door een passende en doeltreffende marketingstrategie.

Als verantwoordelijke voor de marketing van uw bedrijf weet u dat een relevante en goed gestructureerde strategie een echte springplank kan zijn om het imago van uw merk te verbeteren, op voorwaarde dat deze strategie goed wordt uitgevoerd. Om u te helpen, kijken we in dit artikel naar de 5 gouden regels voor een succesvolle marketingstrategie.

Maak een duidelijke beoordeling van uw interne situatie

Het ontwikkelen en creëren van een effectieve marketingstrategie is geen gemakkelijke taak. Het is een lang en veeleisend proces dat grote hoeveelheden informatie, goede analytische vaardigheden en actiebereidheid vereist.

Begin in dit stadium met een analyse van de interne situatie van uw bedrijf op verschillende punten. Het idee hier is om uw merk op alle niveaus door te lichten. Dit omvat een evaluatie van uw prestaties en een analyse van de processen in de afdeling, die allemaal worden gebundeld in een duidelijk en gedetailleerd eindrapport over de interne situatie.

Uw strategie moet rekening houden met de invloed van uw sterke en zwakke punten op uw marketing. Voer daarom een eerste SWOT-analyse uit. Betrek uw personeel erbij door te vragen naar hun mening en gevoelens over de huidige situatie en de verbeteringen die op strategisch vlak kunnen worden aangebracht. U kunt uw klanten ook vragen naar hun perceptie van uw merk en een mediamonitoring instellen om uw reputatie te volgen en op te bouwen.

De externe omgeving analyseren

Zodra de interne omgeving onder de loep is gebracht, is het tijd om de omgeving van uw merk aan te pakken. Deze tweede analyse begint met een grondige studie van de concurrentie. In deze stap kunt u alle spelers op de markt identificeren, uzelf als merk positioneren en zien hoe uw aanbod zich onderscheidt.

Er komen voortdurend nieuwe concurrenten, dus u moet nieuwe strategieën gebruiken om uw merk van de concurrentie te onderscheiden. Door te streven naar vernieuwing en differentiatie kunt u alleen maar een voordeel behalen ten opzichte van de concurrentie. Verwaarloos de analyse en benchmarking van concurrenten niet, want dit zal u helpen uw merkimago en strategieën te verfijnen en een optimale marketingpositie in te nemen.

Nu is het tijd om uw opportuniteiten en bedreigingen te beoordelen. Wat nieuwe opportuniteiten betreft, kunt u denken aan het vergroten van de aanvraag door optimalisering van de website, het uitbreiden van uw gemeenschap op sociale netwerken en het verbeteren van uw strategieën met behulp van nieuwe technologieën. Op bedreigingen, ten slotte, kunt u proberen te anticiperen door middel van monitoring, bijvoorbeeld het verschijnen van een nieuwe concurrent met een aantrekkelijkere versie van wat u aanbiedt.

De doelstellingen duidelijk definiëren

Voordat u uw strategie herziet, is het belangrijk terug te gaan naar de basis en u af te vragen wat u op korte, middellange en lange termijn wilt bereiken. Na een gedetailleerde analyse van uw externe en interne situatie is een van de belangrijkste, maar ook een van de moeilijkste stappen bij het ontwikkelen van een doeltreffende marketingstrategie het bepalen van uw marketingdoelstellingen.

Uw doelstellingen houden verband met de bedrijfsstrategie van uw bedrijf en moeten variëren van algemeen tot specifieke doelstellingen. Pas dan kunt u uw actieplan opstellen, op basis van deze vooraf bepaalde doelstellingen. Denk er bij het formuleren van uw doelstellingen aan dat deze nauwkeurig, duidelijk en voor iedereen snel te begrijpen moeten zijn. Zij moeten ook kwantificeerbaar zijn door middel van prestatie-indicatoren.

Uw prestaties meten

Nu u uw doelstellingen hebt bepaald, is het tijd om uw prestaties te meten. Door de resultaten van uw marketinginspanningen te meten, krijgt u een beter inzicht in uw publiek en kunt u relevantere campagnes opzetten.

Verzamel en analyseer regelmatig uw Key Performance Indicators (KPI’s) om de return on investment te berekenen en zo de rentabiliteit van uw marketingcampagnes te garanderen. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om uw sterke punten te kennen en er dus op in te spelen, maar het zal u ook in staat stellen uw verbeterpunten te zien en dus snel oplossingen te implementeren.

Een actieplan opstellen

Zodra uw strategie is gemeten en geanalyseerd, gaat u over tot het actieplan. Het actieplan is een essentieel onderdeel van een succesvolle marketingstrategie. Zo kunt u uw doelstellingen in een bepaalde periode bereiken zonder onnodige fouten te maken.

Voor een doeltreffend en relevant marketingactieplan moet elk van de hierboven uiteengezette stappen zorgvuldig worden uitgevoerd. Alleen in het licht van de analyses kunt u een goed actieplan opstellen. Reduceer uw plan niet tot een eenvoudige opeenvolging van uit te voeren taken: denk eraan het functioneel en voor iedereen begrijpelijk te maken. De acties moeten als een samenhangend geheel worden gekoppeld aan uw marketingdoelstellingen. Aarzel niet om prioriteiten te stellen en elk van uw acties te plannen op basis van bepaalde elementen, zoals de mate van prioriteit van elke actie of de tijd die nodig is om deze te voltooien. Het marketingactieplan moet worden gezien als uw aanvalsplan: vergeet niet elk van uw acties in te delen volgens de mate van prioriteit.

Behind every brand, there is often a well-tried marketing strategy. In this article, we have outlined the 5 golden rules for making good strategic decisions. As you can see, making the right decisions depends on a good analysis of your situation. Without an in-depth study of your marketing, it will be difficult to develop a coherent and effective brand strategy. Keeping your objectives in mind, don’t hesitate to evaluate your performance, but also that of your competitors. By carefully following each of the steps explained, you will be ready to develop a relevant marketing strategy to connect with your consumers and create a strong community that reflects your company.

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous
TOP