FIBEP : Copyright Licensing & Fair trade Update

FIBEP : Copyright Licensing & Fair trade Update

FIBEP-persbericht over exclusieve overeenkomsten in de wereld van media monitoring en analyse

“Wereldwijde handelsverenigingen pleiten voor een eerlijk speelveld”

FIBEP en andere brancheorganisaties en partners maken zich zorgen over de ontwikkeling van exclusieve deals in de Media Monitoring-industrie. We zijn een internationale branchevereniging die Media Monitoring Organisaties (MMO’s) en Analyse Organisaties over de hele wereld vertegenwoordigt. Onze leden bieden media monitoring, evenals kwalitatieve en kwantitatieve analytische inhoud, waaronder persoverzichten, monitoring en sociale media-analyse. Onze diensten versterken de concurrentiepositie, strategieën en reputaties van een breed scala aan organisaties, van NGO’s tot publieke instellingen, MKB-bedrijven en grote ondernemingen, door middel van analytische inzichten.

In een wereld van informatieverzadiging, bedreigd door misinformatie en desinformatie, is de rol die media monitoring- en analysebedrijven spelen essentieel. Bedrijven en instellingen kunnen de overvloed aan informatie niet zelf verwerken. De toegevoegde waarde van media monitoring- en analysebedrijven is om de informatie te vinden, te analyseren en ze te verdelen onder hun klanten, in overeenstemming met de auteursrechtwetten in elk land waar onze leden actief zijn.

Om deze belangrijke diensten te leveren, is het cruciaal voor MMO’s om toegang te krijgen tot het breedst mogelijke scala aan inhoud om de uitputtendheid, volledigheid en diversiteit van de gemonitorde bronnen te waarborgen. We kunnen niet werken zonder toegang tot nieuws en journalistieke inhoud.

Door exclusieve deals te implementeren, bedreigt een uitgever onvermijdelijk diversiteit en innovatie, en beperkt hij tegelijkertijd de verspreiding van cruciale informatie en journalistieke inhoud.

In het verleden, met name in de jaren 1990 en 2000, zijn er pogingen gedaan om exclusieve deals te sluiten in verschillende landen (VS, Canada, Italië, enz.), maar elke keer zijn ze mislukt omdat ze de markt hebben verstoord door spelers een bron te ontzeggen zonder de verwachte voordelen te brengen voor degenen die exclusiviteit hadden verkregen.

Het monitoren en leveren van relevante informatie uit uitgebreide mediabronnen aan klanten van MMO’s is absoluut essentieel voor een democratische samenleving, omdat het helpt bij het behouden van mediapluralisme en het bestrijden van nepnieuws en desinformatie: onze klanten moeten op de hoogte worden gebracht van de verschillende standpunten die door verschillende media en journalisten worden gepubliceerd of uitgezonden over dezelfde rauwe informatie.

In sommige landen in Europa, Zuid-Amerika of Australië bestaat er een juridisch kader (wetgevende opdracht, jurisprudentie, enz.) die media monitoring-bedrijven toegang geeft tot uitgebreide inhoud, terwijl ze zich houden aan het auteursrecht. In andere landen, zoals Frankrijk, worden stappen ondernomen om gemakkelijke toegang te garanderen. FIBEP verwelkomt en ondersteunt dergelijke initiatieven. In dit opzicht heeft FIBEP tijdens de discussies over de Europese auteursrechtrichtlijn samen met AMEC gepleit voor geharmoniseerde en verplichte uitzonderingen voor media monitoring-activiteiten, evenals verplichte collectieve beheersregelingen om exclusieve overeenkomsten te vermijden die de toegang tot media-inhoud beperken.

In de wereld is informatie geen handelswaar zoals alle andere: informatie is de basis van het publieke debat en van onze democratische samenlevingen. Zonder toegang tot informatie wordt het debat gesmoord. Deze visie is niet nieuw. FIBEP publiceerde vele jaren geleden haar auteursrechtenhandvest over de vrije toegang tot informatie, waarin staat: “De vrije stroom van nieuws en informatie is het levensbloed van fundamentele vrijheid. Maar om ideeën en meningen volledig tot uiting te brengen, moeten individuen en bedrijven weten wat er over hen wordt gezegd en geschreven. Door nieuws en relevante informatie aan hun klanten te monitoren en te leveren, leveren onze leden die kennis onpartijdig. Door dit te doen, helpen ze deze vrije stroom mogelijk te maken.”

 

OVER FIBEP

FIBEP is de Fédération Internationale des Bureaux d’Extraits de Presse, de eerste vereniging voor media intelligence en communicatie-inzicht opgericht in 1953 in Parijs. Het secretariaat van FIBEP is nu gevestigd in Wenen, Oostenrijk. Het huidige lidmaatschap telt meer dan 121 bedrijfsleden in 45 landen. FIBEP levert klanten in alle zakelijke, overheids- en niet-gouvernementele sectoren essentiële diensten op het gebied van media monitoring, analyse en reputatie, die cruciaal zijn voor weloverwogen besluitvorming en optimale bedrijfsprestaties.

Website: www.fibep.info

Auxipress is een lid van FIBEP en ondersteunt deze verklaring.

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous
TOP