Success story : HEC Liège

Success story : HEC Liège

Interview met Nathalie Hosay, Verantwoordelijke Externe Relaties & Communicatie van de HEC Liège, de managementschool van de ULiège.

Challenge

De HEC Liège is de managementschool van de universiteit van Luik.
Hoe kunt u uw internationale uitstraling met efficiënte KPI’s aantonen in een omgeving die zo competitief is als die van de Business Schools?

A need for accurate monitoring

De managementschool van de universiteit van Luik volgt al geruime tijd haar zichtbaarheid in de online en offline pers op. Om haar aanwezigheid in de media in kaart te brengen, heeft deze managementschool ervoor gekozen om monitoring en specifieke analyses bij Auxipress te nemen.

An international recognition

HEC Liège is de eerste business school dat 100% Belgisch is (van bachelor tot doctoraat, ook executive education) met een dubbele accreditatie, AACSB en EQUIS; een grote troef in deze bijzonder competitieve sector. Deze internationale erkenning vergt veel werk en de HEC Liège moet verslag kunnen uitbrengen over haar zichtbaarheid in de media met objectieve feiten en cijfers.

Solution

De HEC Liège ontvangt een opvolging van het merk in de media en een persoverzicht dat dagelijks wordt verstuurd. Daarnaast geniet de school ook van een jaarlijkse benchmarkanalyse om een duidelijk beeld te krijgen van haar situatie in vergelijking met haar rechtstreekse concurrenten.
“Zo kunnen we objectief zijn en de ervaring van de zichtbaarheid van de HEC Liège in de media staven met feiten en cijfers,” zegt mevrouw Hosay.

Added value

Voor mevrouw Hosay is de toegevoegde waarde van deze oplossing tweeledig. Ten eerste is de reporting een beheerstool waarmee ze de sterke en zwakke punten van haar strategie kan beoordelen en zo nodig aanpassen.
Daarnaast kan mevrouw Hosay aan de hand van de benchmarkanalyses met de concurrentie en persoverzichten verslag uitbrengen over de zichtbaarheid van de businessschool, de invloed van haar communicatie-activiteiten en de impact daarvan.
Al deze belangrijke prestatie-indicatoren kunnen meten, zorgt ervoor dat mevrouw Hosay haar strategie kan aanpassen en dus vooruitgang kan boeken. Dit heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de school.

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous
TOP