Marketing en communicatie: noodzakelijke gegevens?

Marketing en communicatie: noodzakelijke gegevens?

Dagelijks worden we gebombardeerd met duizenden reclameboodschappen van verschillende communicatiekanalen en merken. Ze zijn alomtegenwoordig in onze dagelijkse omgeving, waar we ook kijken, aldus de New York Times.

Hoe kunnen we er alsnog voor zorgen dat de boodschap van een merk zijn doelpubliek bereikt in een wereld die in hoog tempo evolueert, waar het menselijk brein zo goed als overbelast wordt door een continue informatiestroom? Welke gegevens moeten worden gebruikt en op welke manier voor communicatie- en marketingprofessionals? Auxipress is van oudsher verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van media voor haar klanten. Dat wil zeggen, haar klanten informeren over alles wat in de media verschijnt over hun organisatie of bedrijf, hun reputatie, eventueel ook de context van hun merk, de verschillende stakeholders, concurrenten, enz. Dit geeft ons een bevoorrechte positie en een 360-graden visie die ons in staat stelt om de evolutie van mediaproblemen en de praktijken van communicatie- en marketingprofessionals nader op te volgen.

De afgelopen 3 jaar zijn de oplossingen steeds meer gericht op merken.  We kunnen zien dat deze niet echt de wereld besturen, zoals vaak schertsend wordt gezegd, maar wel noodzakelijk zijn. Tegenwoordig kan geen enkele organisatie, zowel op economisch, internationaal, cultureel als maatschappelijk vlak, zich ontwikkelen zonder de steun van een krachtig merk om haar ontwikkeling te waarborgen. Naast haar primaire functies, zijnde de prijs van producten rechtvaardigen, de klantentrouw stimuleren en zich onderscheiden van de concurrenten, draagt een krachtig merk bij aan het overbrengen van een echte boodschap. Er zijn veel voorbeelden zoals de feministische boodschap van de « Always’s #LikeAGirl » campagne, we kunnen ook de verkeersveiligheid bij bepaalde automerken aanhalen en de Coca-Cola’s “Recyclen” campagne deze zomer. Dit maakt het mogelijk om bepaalde waarden en kenmerken te associëren met producten en een positieve invloed uit te oefenen op de manier waarop klanten ze ervaren.

In een wereld waar infobesitas heerst, worden merken steeds meer verwikkeld in maatschappelijke problemen of worden ze geconfronteerd met waarden die door hun publiek worden opgelegd. Ze worden vaak ondanks zichzelf in een complex ecosysteem rondgegooid, waarin het moeilijk is om uw boodschap te laten horen. Sommige onderwerpen, zoals eco-verantwoordelijkheid, raken verzadigd en de ervaring en de intuïtie van de communicatie- of marketingprofessional kunnen een boost gebruiken.

Hier kunnen media-analyses en cijfers zeer complementair zijn. Het gebruik van grote data in de communicatieafdeling maakt het immers mogelijk om bepaalde trends te detecteren voordat ze zich voordoen. Dit worden zwakke signalen genoemd. Hun detectie stelt merken in staat om zich te positioneren op veelbelovende onderwerpen wanneer ze zich in de opwaartse fase van hun zichtbaarheidscyclus bevinden. Dit verhoogt de kans aanzienlijk om gezien, gelezen en gehoord te worden. Daarnaast moet ook een grondige analyse van de mediacontext of een benchmark van concurrenten worden overwogen, als we ervoor willen zorgen dat het het resultaat van het gekozen communicatiekanaal zal aanslaan.

Ook worden gegevens en hun analyse steeds vaker opgenomen in de plannen, benaderingen en praktijken van communicatieprofessionals. We merken echter op dat het aandeel van creativiteit, intuïtie en ervaring niet afneemt. Het gebruik van deze enorme hoeveelheid mediadata levert gekwalificeerde inzichten op om deze praktijken te onderbouwen. Dit suggereert dat de wereld van communicatie en marketing verder zal evolueren dankzij deze boeiende nieuwe perspectieven!

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous