Media intelligence: De onfeilbare manier om te weten wat over u gezegd wordt!

Media intelligence: De onfeilbare manier om te weten wat over u gezegd wordt!

In dit digitaal tijdperk wordt een overvloed aan algemene termen gebruikt die niet alleen obscuur zijn, maar die ook geen equivalent hebben in het Nederlands. We kunnen zonder nadenken uitdrukkingen zoals big data, media monitoring en business intelligence aanhalen. Vandaag gaan we de tijd nemen om de term media intelligence te definiëren en uit te leggen. Wat nog belangrijker is: We gaan u uitleggen hoe u hier voordeel uit kan halen.

Hoe kan je media intelligence definiëren?

Media intelligence komt neer op het analyseren en gebruiken van data op het internet, met als doel een betere strategie uit te stippelen zodat u bijvoorbeeld beter kan antwoorden op marketing- of communicatieproblemen. Media intelligence gaat gepaard met social media intelligence, waarin men ook sociale media analyseert.

In het algemeen wordt media intelligence gebruikt om openbare discussies van gebruikers over een bepaald product of bedrijf te analyseren. De techniek kan ook gebruikt worden om andere discussies te volgen, bijvoorbeeld over de concurrentie. Hiervoor worden alle mogelijke middelen gebruikt, bijvoorbeeld opkomende technologieën zoals natuurlijke taalverwerking, semantische marketing, de analyse van de stemming in de discussies en automatische vertaling.

In tegenstelling tot wat men zou verwachten is media intelligence niet hetzelfde als business intelligence. Het eerste is een analyse van externe gegevens van buiten het bedrijf, het tweede focust op interne materiële en immateriële data.

Voordelen die men kan hebben via media intelligence

Het is wel mooi om over een massa gegevens te beschikken dankzij media monitoring diensten zoals Auxipress, of het nu over mogelijke vooruitzichten gaat of over criticasters, maar wat kan u ermee doen?

Ten eerste kan u het gebruiken om uw klanten en hun indrukken te begrijpen. Dat laat u toe om uw communicatie beter af te stemmen. Een voorbeeld: Wanneer u merkt dat het merendeel van de online content over uw merk verbonden wordt aan aantrekkelijke prijzen, zal u trachten in uw communicatie de nadruk te leggen op die prijzen.

Daarnaast is er de mogelijkheid om bijna in real time uw online reputatie te beheren. Dankzij de dagelijkse monitoring zijn bedrijven nu zeker dat ze meteen kunnen reageren indien er kritiek komt of wanneer er ontevreden klanten zijn. Of het nu dient als preventie-instrument of om een crisis te beheren, het is ondenkbaar dat een bedrijf dat niet doet.

Het is ook mogelijk om meteen de resultaten van een campagne te evalueren. Zo kan u de campagne aanpassen indien de doelen niet bereikt worden, of ze stopzetten als u de schade wil beperken.

Media intelligence, een noodzaak?

Er is algemeen geweten dat een bedrijf jaren nodig heeft om een reputatie te creërenJammer genoeg zijn enkele uren genoeg om die reputatie te vernietigen, of dat nu komt door een “bad buzz”, een communicatieprobleem of eender welke andere oorzaak. Daarom is het in dit digitaal tijdperk, waarin informatie sneller dan ooit circuleert, ondenkbaar om geen media intelligence in te schakelen.

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous
TOP