Digitalisering: Het belang van zwakke signalen

Digitalisering: Het belang van zwakke signalen

Het heeft geen zin om het concept digitalisering nog voor te stellen. Over een periode van meerdere jaren heeft het stilletjes aan ons dagelijks leven in al zijn facetten getransformeerd. Banken en verzekeringen, communicatie, entertainment, gezondheidszorg en dergelijke meer.

Er is geen enkele industrie die gespaard blijft. Zo is de muzieksector gewisseld van Cd’s naar MP3 files, communiceren we nu met smartphones in plaats van Gsm’s en houden we bestanden bij in de cloud in plaats van op een USB-stick. Er zijn al verschillende grote veranderingen gebeurd waaraan we gewoon geworden zijn zonder erbij na te denken. En dat zal niet snel stoppen.

De manier waarop we informatie en media consumeren is ook enorm beïnvloed door digitalisering. In zijn boek Digitalis legt Thierry Geerts ons uit dat nog niet zo lang geleden we slechts twee keer per dag informatie ontvingen: ’s Ochtends via een papieren krant en ’s avonds via televisie. Nu worden we gebombardeerd met een permanente stroom van informatie en consumeren we heel de dag lang kleine dosissen. In deze context staat digitalisering ook voor het onmiddellijk bereiken van de consument. Ondanks de al lang aangekondigde dood van de ‘klassieke’ media, zijn individuen nog nooit zo geïnformeerd. Klassieke media, zoals de geschreven pers, radio en tv, zien zich gesterkt door digitale media, voornamelijk het internet en sociale media, die de communicatiekanalen hebben vermenigvuldigd.

Het is dit immer veranderende ecosysteem dat merken moeten zien te navigeren. Sinds de start van het digitale tijdperk hebben merken zich op de verschillende mogelijke informatiebronnen gegooid. Hun media-aandacht is gefragmenteerd en de verschillende contactpunten met hun publiek zijn vermenigvuldigd. De zichtbaarheid van een merk is op dit moment even veelzijdig als de communicatie gefragmenteerd is.

Deze nieuwe omgeving heeft een enorme impact op het drieluik: Merk, Media en Mening. Bij uitstek heeft het ook significante veranderingen met zich meegebracht in de marketing- en communicatieberoepen. We moeten door deze veranderingen rekening houden met heel het media universum als we een merk evalueren. Deze kosmos bestaat uit fenomenale hoeveelheden aan informatie die aan grote snelheden circuleren en steeds complexer worden om te behandelen. Merken zijn niet of nauwelijks gewapend om te reageren als er zich een crisis voordoet, wat ook meteen verklaart waarom bepaalde merken het vandaag zo moeilijk hebben.

Deze moeilijkheden kunnen geïllustreerd worden op verschillende manieren. Gelukkig zijn er manieren om zulke crisissen te vermijden of op zijn minst hun impact te beperken. Een voorbeeld van zo’n oplossing is het identificeren en observeren van zwakke signalen in het media-ecosysteem. Zwakke signalen zijn mediatrends die een lage zichtbaarheid hebben wanneer ze worden opgemerkt, maar die mogelijk een hoog verstorend potentieel hebben voor hun omgeving. Het zijn uitstekende indicatoren die toelaten om op nieuwe trends of toekomstige crisissen te anticiperen.

Gezien informatie snel de ronde doet, vertegenwoordigt het identificeren van deze zwakke signalen een strategisch voordeel voor een merk. Het laat het merk bijvoorbeeld toe om zich als leider te positioneren in bepaalde thema’s. Het is een cruciale uitdaging voor merken op twee vlakken. Zwakke signalen identificeren en interpreteren en daarmee een hypothese opstellen van wat er zou kunnen gebeuren, zonder dat men met zekerheid weet wat er gaat gebeuren. De tweede uitdaging is zich positioneren ten opzichte van zijn concurrenten. Het merk mag niet langer een volger zijn, maar moet zelf trends beheren. Want het maakt niet uit hoe snel een merk evolueert, het lijkt altijd achter op zijn ecosysteem. Zwakke signalen identificeren is een manier om dit tegen te gaan. Het is dus essentieel voor bedrijven om niet alleen het imago maar ook de zichtbaarheid van hun merk op te volgen, alsook te leren hoe ze signalen moeten detecteren. Digitalisering heeft de creatie van nieuwe tools en oplossingen toegelaten die kunnen helpen bij het identificeren en voorkomen van problemen. Zelfs als digitalisering soms een uitdaging is, toch brengt zijn uitstekende mogelijkheden met zich mee voor merken om hun ongelimiteerd potentieel te benutten.

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous
TOP