Blockchain: Een revolutie.

Blockchain: Een revolutie.

Door de opmars van cryptogeld, en meer bepaald bitcoin, komt de term blockchain vaak voor in de media. Maar wat hebben deze termen gemeen en wat is die blokketen?!

In dit artikel leggen we uit wat de onderliggende technologie van de bitcoin, blockchain, precies inhoudt, en welke voordelen er aan verbonden zijn in ons dagelijkse leven.

Om te begrijpen hoe blockchain werkt en waarom we van een echte revolutie spreken – die wijder kan gaan dan enkel finance, beginnen we bij de online definitie: “Een blockchain (Nederlands: blokketen) is een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen. Het bijzondere aan de blockchain is dat dit mogelijk is zonder centrale autoriteit.”[1] Het is moeilijk om hieruit het nut van deze technologie af te leiden. Een metafoor van wiskundige Jean-Paul Delahey stelt het concept visueel voor, met blockchain als een immens schrift dat iedereen vrij en gratis kan raadplegen, en waar iedereen mag in schrijven, maar waaruit niets kan gewist of vernietigd worden.

Voor velen is blockchain al de grootste revolutie sinds de komst van het internet. Het moet gezegd, deze technologie slaagt erin te doen wat het internet nooit is gelukt. Dankzij het internet konden gegevens gedecentraliseerd uitgewisseld worden, maar we hebben nooit zonder platformen gekund als betrouwbare derde partij om bijvoorbeeld geld online over te maken. Blockchain lost dat probleem op door de nood aan een bemiddelaar te elimineren. Momenteel verloopt een betaling tussen twee particulieren bij een verkoop via een betalingsplatform dat als betrouwbare derde partij fungeert om er zeker van te zijn dat de koper de te betalen som wel degelijk heeft opgehoest. Daarbij int dat platform een commissie voor zijn vertrouwensrol. Bij blockchain zijn het de computers van het netwerk die verifiëren of beide gebruikers betrouwbaar zijn om de transactie te valideren.

Hoewel de blockchaintechnologie gedemocratiseerd werd door de opmars van bitcoin en cryptogeld in het algemeen, zal ze nooit een grote revolutie ontketenen tenzij ze kan uitgebreid worden naar alle sectoren. En dat zal gebeuren. Blockchain kan en zal in de toekomst gebruikt worden om contracten af te sluiten, diploma’s uit te reiken of testamenten op te stellen. Talloze bedrijven over de hele wereld beginnen zich ook toe te leggen op deze technologie om informatie te certificeren en doeltreffender de strijd aan te gaan met fake news, dat alomtegenwoordig is op het internet en op sociale media. U heeft het al begrepen, blockchain is een revolutie die heel wat opleiding zal vragen van informatici en ontwikkelaars. Zij moeten de technologie immers zo goed mogelijk beheersen, zodat alle economische en consumentenactiviteiten er dagelijks wel kunnen bij varen!

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Blockchain

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous
TOP