Grote maatschappelijke kwesties : Interview met Catherine Bals – Proximus

Grote maatschappelijke kwesties : Interview met Catherine Bals – Proximus

Interview met Catherine Bals, Sustainability Department Lead bij Proximus, een Belgische telecomoperator, en al meer dan 20 jaar werkzaam binnen de groep.

Wij hebben gezien dat Proximus een vrij krachtige positie inneemt op bepaalde maatschappelijke kwesties. Welke in het bijzonder?

Wij hebben verschillende pijlers waarop wij onze globale bedrijfsstrategie baseren. Daartoe behoren twee maatschappelijke kwesties die wij van cruciaal belang achten: de digitale inclusie en het milieu.

Als speler op de Belgische telecommunicatiemarkt voelen wij ons tegenover de maatschappij verplicht om de toegang tot de digitalisering verder te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat iedereen deze digitalisering kan “gebruiken” en er voordeel uit kan halen. Dit geldt trouwens zowel voor consumenten als voor onze eigen werknemers! Wij willen ervoor zorgen dat zij steeds mee zijn met de nieuwste digitale technologieën en dat zij deze kennis en expertise benutten bij Proximus, maar ook elders als zij andere horizonten willen verkennen.

Wat het milieu betreft, zijn wij van mening dat wij als samenleving met verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van toekomstige generaties verplicht zijn rekening te houden met de impact die wij op onze planeet hebben. Wij zijn ons ook meer bewust van de risico’s die de klimaatverandering voor ons inhoudt.

Guillaume Boutin, onze CEO, is ervan overtuigd dat wij een actieve rol te spelen hebben voor het milieu en onze verantwoordelijkheid moeten opnemen ten opzichte van de maatschappij. En dit verklaart deels waarom deze kwestie vandaag deel uitmaakt van onze globale strategie!

In het verleden was het milieu uiteraard al een bron van bezorgdheid, maar misschien was het niet voor iedereen een prioriteit. Vandaag is dat wel zo. Het is een aspect waarmee rekening wordt gehouden bij elke belangrijke beslissing van het directiecomité van Proximus. We voelen ons vandaag veel meer verantwoordelijk voor het milieu dan 15 jaar geleden, dat valt niet te ontkennen.

Hoe lang is dit al het geval? Wat was uiteindelijk het kantelpunt?

De komst van Guillaume Boutin als CEO 2 jaar geleden (in december 2019) was zeker een trigger of accelerator. Hij is vastbesloten om van onze maatschappelijke rol een prioriteit te maken. En wanneer deze overtuiging heerst aan de top van een organisatie, komen de dingen pas echt van de grond.

Dat zagen we ook bij het conflict in Oekraïne. Proximus heeft verschillende operaties gelanceerd om het Oekraïense volk te steunen. Het directiecomité wilde in actie komen en een symbolisch gebaar maken. En wanneer deze wens uitgaat van de CEO of het directiecomité, wordt het effect versterkt!

Dit is ook een echte verandering op het vlak van de verantwoordelijkheid voor een CEO. Vroeger zag hij zijn functie misschien alleen als “omzet draaien”, maar nu is die uitgebreid met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit is een belangrijke verandering, maar die komt natuurlijk ook voort uit de verwachtingen van de consument!

En het heeft waarschijnlijk ook te maken met een gebrek aan vertrouwen in het systeem dat geleidelijk is ontstaan. De consumenten kijken nu naar grote bedrijven om de dingen in beweging te brengen! Vroeger was dit niet per se het geval, maar vandaag merken we dat het echt deel uitmaakt van de verwachtingen van consumenten, van onze partners, van onze werknemers en ook van de talenten die we proberen aan te trekken.

Kortom, er zijn twee belangrijke redenen voor de positionering van Proximus ten aanzien van deze kwesties: de prioritering van het management enerzijds en de verwachtingen van de eindconsument anderzijds.

Is het volgens u absoluut noodzakelijk dat merken zich positioneren op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag? En in het bijzonder op de milieukwestie?

Ja, ik denk dat als je als merk geen standpunt inneemt over maatschappelijke kwesties, je over een paar jaar niet meer in dezelfde categorie speelt als je concurrenten.

Wat de milieukwestie betreft, denk ik dat het een beetje van het merk afhangt. Naargelang de sector zijn er verschillende verwachtingen. Een sector die bijvoorbeeld veel met Aziatische landen werkt, zal andere verwachtingen hebben dan een speler die lokaal in België werkt.

Wat er ook gebeurt als je een positie inneemt, je hebt altijd zowel een bad buzz als een good buzz. Maar vandaag zitten we in een heel andere configuratie dan in het verleden. Tegenwoordig kiezen merken ervoor om steeds actiever te zijn op sociale netwerken. Waar zij in het verleden zwegen totdat de bad buzz voorbij was, gaan zij nu rechtstreeks de dialoog met de consumenten aan.

We hebben ook gemerkt dat het cruciaal is geworden om een standpunt in te nemen over de uitdagingen die gepaard gaan met employer branding! Wie op deze punten geen positie inneemt, zal op de arbeidsmarkt geen talent aantrekken!

Wij zien dit elk jaar bij onze “management trainees”, studenten die de universiteit verlaten met een zeker potentieel en die wij opleiden voor functies met meer verantwoordelijkheid. Deze studenten zijn erg begaan met de maatschappelijke rol van een bedrijf. Als de waarden van het bedrijf niet overeenkomen met hun eigen waarden, zullen zij de job niet aannemen. Het is een hele andere generatie!

Wat zullen tot slot de belangrijkste onderwerpen zijn voor 2022 en voor de toekomst?

Voor ons heeft de pandemie aangetoond dat er meer dan ooit sprake is van een digitale kloof en dat wij als telecommunicatiebedrijf hierin een belangrijke rol te spelen hebben! En het gaat niet louter om een specifiek doelpubliek, iedereen kan uit de boot vallen. Wij moeten hierin een rol spelen omdat wij hebben bijgedragen tot de digitalisering van onze samenleving en wij moeten onze verantwoordelijkheid opnemen. Dit zal duidelijk een belangrijk punt blijven voor Proximus.

Daarnaast blijft de klimaatverandering een heet hangijzer en moet er snel gehandeld worden! Helaas is dat niet altijd gemakkelijk. Als we bijvoorbeeld kijken naar de energiemarkt op dit moment, zouden we graag meer kunnen investeren in hernieuwbare energie, maar dat is niet mogelijk zonder toestemming van de overheid.

Wat in de toekomst ook belangrijk zal zijn, is samenwerking! Samenwerken met andere spelers om dingen proberen te verbeteren.

Wij doen dit bijvoorbeeld al met Orange, waarmee wij ons netwerk delen om niet steeds meer masten te hoeven plaatsen en elektriciteit te besparen. Wij werken ook samen met BNP Paribas aan een ecosysteem voor digitale inclusie.

Kortom, er komt schot in de zaak en het is niet langer taboe om over dit soort problemen tussen concurrenten te praten, en dat is geweldig! Een zekere mate van samenwerking zal van essentieel belang zijn om deze maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.

 

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous
TOP