Hoe kan je efficiënt Big Data behandelen ?

Hoe kan je efficiënt Big Data behandelen ?

Grote hoeveelheden data beheren en benutten is nog steeds een uitdaging voor veel merken.

Het is een immense hoeveelheid aan informatie die nuttig is om het imago van uw merk te verbeteren. Zoals we al uitlegden in onze white paper “Trends & Uitdagingen in 2021 : Merken in volle (r)evolutie” zijn deze gegevens complex, en dus kruipt er heel wat werk in de analyse. Big Data biedt een toegevoegde waarde, maar de verwerking ervan kan je niet zomaar improviseren.

In welke mate is de analyse van Big Data een groeiende behoefte ?

De Big Data-trend komt voort uit een groeiende behoefte van bedrijven om hun reactiviteit en productiviteit te verbeteren, maar ook om hun publiek beter te leren kennen, gepersonaliseerde aanbiedingen op te kunnen maken, en nieuwe trends te kunnen identificeren. Het doel is om het imago van het merk beter te ontwikkelen.

Arnaud Steinkuhler, Head of solutions
"Daarvoor hebben we nood aan expertise, tijd, instrumenten en kennis om de beste insights te kunnen verzamelen in al die data, en een merkstrategie uit te bouwen."

Hoe kunnen die gegevens geïnterpreteerd en gebruikt worden ?

Het grote voordeel voor een bedrijf van het verzamelen en verwerken van data is dat het beschikt over meer informatie. Dat laat toe om het aanbod aan diensten en producten zo veel mogelijk aan te passen aan de noden en verwachtingen van de klanten. Technologie is in staat om data heel precies te verzamelen, maar niet om die ook te verwerken.

Thierry Cornez, Chief operating officer
"Vandaag zijn apparaten in staat om becijferde resultaten te geven, maar de uitleg kan enkel gegeven worden met menselijke expertise."

Voor deze hoeveelheid data zijn dus professionaliteit en knowhow nodig van experten in dataverwerking. Het verzamelen van gigantische hoeveelheden data vraagt verwerkingsvaardigheden, maar vooral interpretatievaardigheden. Daarvoor is het ook nodig om te informeren bij klanten over hun acties en doelen. Dat alles laat u toe om efficiënt resultaten te interpreteren en te verrijken.

Er bestaan oplossingen voor alle bedrijven die hulp wensen bij het verwerken van hun data. Wanneer ze intern geen experten hebben, kunnen ze rekenen op externe experten die bereid zijn hun vaardigheden te delen.

Wat is de waarde van die data ?

Vroeger werden data enkel gebruikt om een enkel, specifiek doel te bereiken, bijvoorbeeld het vaststellen van correlaties tussen informatie. Daarna werden de data verwijderd. Vandaag worden die verder bijgehouden, om ook aan toekomstige doelen te kunnen voldoen. Daardoor zijn ze in waarde toegenomen.

Een laatste advies: Wees nauwkeurig en georganiseerd wanneer u data verwerkt of een beroep doet op specialisten zoals Auxipress. Het verwerken van Big Data kan een reëel strategisch voordeel opleveren, maar je kan dat niet zomaar improviseren!

Deze thematiek wordt breder besproken in hoofddeel 5 van onze meest recente White Paper, die u hier gratis kan downloaden.

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous
TOP