Klimaat en mobiliteit op de politieke agenda?

Klimaat en mobiliteit op de politieke agenda?

Niet alle thema’s krijgen evenveel aandacht, noch in de media, noch in de politiek. De onderwerpen klimaat en mobiliteit zijn beide essentieel, maar worden niet evenveel behandeld in de kranten en initiatieven van onze leiders.

U zult waarschijnlijk niemand vinden die beweert dat mobiliteit belangrijker is dan de klimaatsverandering, en ook niet andersom. Toch krijgen deze twee thema’s niet van evenveel media-aandacht in print- en digitale media (wat die laatste groep betreft: zowel ‘native’ media (7sur7Newsmonkey) als ‘afgeleiden’ van traditionele media (websites zoals Le Soir en La Libre)). Dat is althans gebleken uit een studie van Auxipress. “Op één jaar tijd – van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021 – had 22% van de Belgische artikels het rechtstreeks of onrechtstreeks over onze mobiliteit. De thema’s die over diezelfde periode het meest behandeld werden zijn politiek, ruimtelijke ordening (de ontwikkeling van wegen, rijstroken, voetgangerszones), budgettaire economische vraagstukken, de gevolgen van het coronavirus, werkgelegenheid, techniek en bedrijven. Onderwerpen gerelateerd aan mobiliteit staan op de zesde plaats op de media-agenda, na gezondheid, sport, huisvesting/territorium, veiligheid en politiek,” vertelt Gregory Piet, senior solutions consultant bij Auxipress en de verantwoordelijke achter de studie. De klimaatsverandering daarentegen staat, ondanks dat het een groot en wereldwijd probleem is, nog niet centraal op de Belgische media-agenda. “Slechts twee procent van de Belgische artikels had het in diezelfde periode over het klimaat, rechtstreeks of onrechtstreeks. Als het wel het geval was, ging dat vaak gepaard met onderwerpen gelinkt aan politiek, internationaal nieuws, huisvesting, grondgebied, economie koopkracht, gezondheid, veiligheid en preventie, mobiliteit en activisme.”

Welomschreven doelstellingen

Maar hoe kan zo’n verschil verklaard worden? “Mensen vinden het moeilijk om het klimaat te linken aan het dagelijkse leven. Dat is helemaal anders bij mobiliteit, waarbij meteen duidelijk is waar het over gaat en waarbij makkelijker oplossingen gevonden worden voor een hele reeks problemen,” benadrukt Nicolas Baygert, docent politieke communicatie aan Ihecs en Sciences-Po Paris. “Mobiliteit gaat over het dagdagelijkse. Het raakt ons nauw, zowel op lokaal, regionaal als nationaal vlak. Denk maar aan de files waar sommige mensen dagelijks in staan of aan fietspaden die moeten aangelegd worden om het mobiliteitsnetwerk te verbeteren. De klimaatproblematiek is minder gemakkelijk aan lokale zaken te hangen, omdat het veel internationaler is. Bovendien hebben klimaatmaatregelen die op Belgisch niveau worden uitgevoerd een soort “hypothetische” effectiviteit, met andere woorden, ze zijn moeilijker waarneembaar. Het is niet omdat we de snelheid in Brussel beperken dat de ijsbergen zullen stoppen met smelten,” zegt hij ietwat provocerend. Het tegenovergestelde van wat vaak door de politiek gezegd wordt – ‘je moet ergens beginnen’. “Daarop antwoord ik vaak dat je ook ergens moet ‘eindigen’. Door met je inspanningen te focussen op sleutelprojecten. Ik denk bijvoorbeeld aan de GEN-werf, die het tegelijkertijd zou mogelijk maken om te communiceren over de herschikking van de sporen in België. Dat is wat Europa ‘werken via vlaggenschepen’ noemt, dat wil zeggen rond welomschreven doelstellingen. Kortom, een minister moest soms ook durven zeggen dat een kwestie zijn macht te boven gaat. Ze zouden geloofwaardiger zijn en dichter bij hun kiezers staan.”

Uit de comfortzone treden

Riskeren de groene partijen, die zich traditioneel verbonden voelen met thema’s zoals klimaat en mobiliteit, dan niet beperkt te blijven tot deze thema’s? “Dat is natuurlijk het risico,” zegt Baygert. “Er zijn veel ministers van Ecolo en Groen die op alle niveaus verantwoordelijk zijn voor deze onderwerpen. Dat is logisch, maar ergens ook heel beperkend! Een partij aan de macht moet zich op alle terreinen bewijzen. Het zou voor Ecolo heel goed zijn geweest om bevoegdheden te verwerven op gebieden die minder voordehandliggend zijn, zoals defensie bijvooorbeeld. Aan de andere kant is het natuurlijk een beweging die Groen met veel succes op gang heeft gebracht. Petra de Sutter is vice-eersteminister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post. Dat is een goede zaak! Bovendien zijn, zoals de studie van Auxipress duidelijk laat zien, niet alleen de thema’s klimaat en mobiliteit met elkaar verbonden wat betreft de vaardigheden die ze nodig hebben, maar raken de thema’s ook andere sectoren. Zoals bijvoorbeeld de economische sector. Alles is meer en meer in elkaar verweven, en zowel onze de opbouw van onze regeringen als de communicatie van onze lieders zullen hier in de toekomst rekening mee moeten houden. Gregory Piet besluit: “Onze eerste minister Alexander De Croo, die per definitie alle onderwerpen omarmt, is niettemin de vierde politicus die het meest over deze twee thema’s heeft gesproken. Dat is het bewijs dat ze even transversaal als essentieel zijn.”

 

Een artikel geschreven door Frédéric Vandecasserie voor PUB Magazine.

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous
TOP