Grote maatschappelijke kwesties : Interview met Anne-Clotilde Picot – IKEA

Grote maatschappelijke kwesties : Interview met Anne-Clotilde Picot – IKEA

Interview met Anne-Clotilde Picot, Country People & Culture Manager bij Ikea, het internationale meubelmerk dat design en comfort samenbrengt tegen betaalbare prijzen voor mensen over de hele wereld.

✅ We hebben gezien dat Ikea zich vrij sterk positioneert op bepaalde maatschappelijke kwesties. Kunt u ons meer vertellen over wanneer dat begon en om welke onderwerpen het in het bijzonder gaat?

Het beginpunt gaat terug tot in 1994, toen er problemen opdoken in onze toeleveringsketen. Als merk en als bedrijf groeide bij Ikea van daaruit een echt bewustzijn. Daarna volgden concrete acties die het begin betekenden van onze hele Sustainability-aanpak.

Intern hebben we bijvoorbeeld een gedragscode die Iway heet. Deze gedragscode wordt ondertekend door onze leveranciers en vormt het kader voor onze samenwerking in alle opzichten.

Eerst en vooral is er de klimaatkwestie, waarvoor Ikea zich al verscheidene jaren sterk inzet en onze klanten aanzet tot een meer verantwoorde levensstijl en consumptie. Daarnaast zijn meer recent diversiteit en inclusie toegevoegd aan de lijst van onze belangrijkste aandachtspunten. De afgelopen twee jaar hebben we ons in België geconcentreerd op een onderwerp dat meer aansluit bij onze core business, namelijk het recht op fatsoenlijke huisvesting voor iedereen en in het bijzonder voor alleenstaande ouders.

✅ Heeft u een idee van de redenen waarom voor deze onderwerpen werd gekozen? Waarom verkoos Ikea deze boven andere?

Er zijn verschillende invalshoeken.

Ik zou zeggen dat die keuze verband houdt met verschillende individuele wensen die samen een beweging in het bedrijf teweeggebracht hebben. Maar het heeft ook te maken met wie we zijn, wie we willen zijn, wie we willen blijven en wat dat betekent.

Het Ikea-model is gebaseerd op een aantal criteria. Als we de natuurlijke hulpbronnen blijven uitputten, zullen we op een gegeven moment niet meer in staat zijn om producten tegen betaalbare prijzen aan te bieden. Maar dat is waar ons businessmodel op gebaseerd is.

Als wij willen blijven voortbestaan, is het van groot belang dat wij begrijpen hoe wij werken, hoe wij geen schade kunnen aanrichten, maar vooral hoe wij een positieve invloed kunnen hebben op het milieu en de samenleving.

Is het volgens u voor alle merken noodzakelijk om zich te positioneren?

En vindt u dat de noodzaak om een crisis of een bad buzz te vermijden een rechtvaardiging kan zijn voor het al dan niet innemen van een standpunt over bepaalde kwesties?

Spontaan zou ik zeggen: ja, dat is absoluut noodzakelijk. Ik zal dit echter nuanceren.

Ik denk dat het vooral noodzakelijk is het best mogelijke te doen, want als een merk een standpunt inneemt en vervolgens niets concreets doet, is dat compleet zinloos.

Ik kan ook begrijpen dat een merk geen positie kan innemen bij gebrek aan middelen of omdat het voor een bepaald onderwerp minder relevant zou zijn.

Een ding is echter zeker: problemen kunnen niet alleen opgelost worden. Alleen samen kunnen we vooruitgang boeken.

Het zou bovendien zonde zijn om niet te communiceren over wat we doen als we vorderingen maken, al was het maar omdat het anderen kan inspireren of kan aantonen dat het toch niet zo moeilijk is.

Maar als merk vergt het moed om jezelf in de kijker te zetten, want een kleine misstap kan al snel grote gevolgen hebben.

De sociale netwerken bieden een soort toezichthoudende radar die we vroeger niet hadden en waarbij veel paar ogen fouten kunnen opmerken.

Als er fouten worden vastgesteld, kan dat grote schade berokkenen, maar het helpt ook om beter te worden. Naar mijn mening is de beste manier om vooruit te geraken dat we ons best doen en dat we het toegeven als we het helaas soms bij het verkeerde eind hebben. Door dit te beseffen en het ‘waarom’ proberen te begrijpen, kunnen we ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt.

Ziet u enige verandering op uw markt of op de markt in het algemeen sinds merken zich massaal zijn beginnen positioneren op bepaalde aspecten?

Ik denk dat de consument zich veel bewuster is van de milieuproblematiek.

Onze visie om een meer verantwoord leven thuis te bevorderen is ingewikkeld omdat verantwoord consumeren in de ogen van de mensen duur is.

In sommige opzichten is dat waar, maar bij Ikea proberen we het verschil te maken door alternatieven aan te bieden tegen een lagere prijs.

Wat we ook zien op onze markt, is de toegenomen circulariteit en tweedehandsverkoop. Helaas is het zeer lastig om dit om te zetten in cijfers.

Tien jaar geleden was de tweedehandsmarkt nog vrij beperkt en bestemd voor mensen die niet te veel wilden uitgeven. Vandaag maken sommigen een echte ideologische keuze voor duurzame consumptie.

Wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen voor 2022? Welke kwesties zou u willen dat merken in het algemeen aanpakken of welke engagementen u zou willen zien opkomen of voortgezet worden?

Vooreerst moeten we rekening blijven houden met de milieuproblemen die er al zijn. Daarnaast kunnen bepaalde andere problemen, zoals de mentale gezondheid of de stijging van de kosten van levensonderhoud voor mensen die zich al in een kwetsbare situatie bevinden, snel uitgroeien tot iets zeer verontrustends.

Dit is een nieuw probleem, waar als samenleving collectief over moeten nadenken en dat we moeten aanpakken.

Merken zijn spelers die deel uitmaken van de samenleving en zij moeten hiermee op één lijn zitten om verdere polarisatie te voorkomen.

Ontdek hier ons White Paper

Grote Maatschappelijke Kwesties : Is het nodig dat merken zich positioneren ?

Élevons votre marque.
Travaillons ensemble.

Contactez-nous
TOP